Zmiany w mObywatelu mają ograniczyć skutki kradzieży tożsamości

50

Niebawem w aplikacji mObywatel pojawi się opcja zgłoszenia braku chęci zaciągania zobowiązań finansowych. Instytucje finansowe będą mogły zweryfikować to przed udzieleniem pożyczki. Pozwoli to chronić obywateli przed próbami oszustw polegających na braniu pożyczek na skradzione dane.

–  Projektowane przepisy będą blokować możliwość dochodzenia roszczeń udzielonych pomimo dokonanego zastrzeżenia. Zdejmie to z osób, którym skradziono tożsamość, konieczność obrony przed długami, które powstały w wyniku działalności przestępców – podkreślił Janusz Cieszyński, Pełnomocnik Rząd ds. Cyberbezpieczeństwa.

Usługa będzie miała charakter informacyjny oraz skutki prawne. Na instytucjach finansowych będzie spoczywał obowiązek weryfikowania, czy osoba wnioskując o pożyczkę nie dokonała stosownego zastrzeżenia w bazie. Pozwoli to na blokowanie dochodzenia roszczeń udzielonych pomimo zastrzeżenia. Ustawodawca proponuje, by powstał nowy rejestr zawierający informacje o zastrzeżonych numerach PESEL. Firmy udzielające pożyczek, notariusze i sądy będą sprawdzać czy dana osoba nie widnieje w rejestrze.

– Jeśli tego nie dopilnują, nie będą mogły dochodzić roszczeń od osoby, która padła ofiarą kradzieży tożsamości i zgłosiła ten fakt, a mimo tego złodziejowi udało się wyłudzić pieniądze czy zawrzeć jakąś umowę, wykorzystując skradziony dowód – wyjaśnia Cieszyński.

Jest to narzędzie do ochrony ofiary kradzieży danych, na które zaciągane są potem zobowiązania finansowe. Zastrzeżenie będzie darmowe i dobrowolne dla obywateli.

– Wszyscy słyszeliśmy o sytuacjach, gdzie osoba, której skradziono dowód osobisty, musiała spłacać kredyty czy pożyczki zaciągnięte przez złodziei posługujących się jej dowodem. Chcemy temu zapobiegać i poprawić bezpieczeństwo obywateli. Jeśli przepis wejdzie w życie, nie będzie można dochodzić roszczeń od osoby, która padła ofiarą takiego przestępstwa, a skorzystała wcześniej z rządowej usługi. Ale dotyczy to również takich sytuacji, jak np. zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży nieruchomości – taka umowa nie będzie prawomocna – powiedział Janusz Cieszyński.

Dzięki nowym przepisom liczba przestępstw tego typu ma ulec zmniejszeniu. Maja też zostać ograniczone skutki kradzieży tożsamości. Projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności oraz niektórych innych ustaw w związku z zapobieganiem skutkom kradzieży tożsamości zostanie wkrótce skierowany do konsultacji.

– Z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 9 mln osób i ta liczba wciąż rośnie. Aplikacja będzie najwygodniejszym i najszybszym narzędziem skorzystania  z nowej usługi – wyjaśnił Janusz Cieszyński – Do tej pory, osoby poszkodowane nie miały zbyt wielu możliwości, żeby zapobiec wykorzystaniu ich skradzionej tożsamości. Teraz będziemy mogli zabezpieczyć swoje dane w ciągu kilku minut – dodał.

Źródło: gov.pl