Zmiany w e-usługach

Popularność e-usług stale rośnie. Dlatego poszerzany też jest ich pakiet. Dotychczasowe e-usługi zyskują nowe funkcje oraz wprowadzane są nowe, które pozwalają jeszcze lepiej korzystać z urzędu online.

Od 27 maja w ofercie e-usług są nowe możliwości. Zmiany dotyczą kwestii wymeldowywania się z pobytu tymczasowego lub stałego także w momencie wyjazdu z kraju. Pojawiły się także opcje wnioskowania o udostępnianie niektórych danych z rejestrów.

Dwie z e-usług zyskały nowe odsłony. To Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego oraz Wyjazd za granicę na pobyt stały lub czasowy

W pierwszym wypadku wymeldowanie siebie lub niepełnoletniego dziecka odbywa się całkowicie online bez oczekiwania na obsłużenie wniosku elektronicznego przez urzędnika. W drugim przypadku wyjazd online można także zgłosić online bez oczekiwań. Dodatkowo jeśli wyjeżdżamy na pobyt czasowy następuje wymeldowanie z ewentualnego pobytu czasowego, a jeśli wyjeżdżamy na stałe, to następuje wymeldowanie także z pobytu stałego.

Pojawiły się także nowe e-usługi.

Udostępnianie danych z rejestru PESEL, w których możliwe jest wnioskowanie o jednostkowe dane wybranej osoby lub wnioskowanie o ustanowienie dostępu do rejestru w trybie teletransmisji. W ramach usługi można złożyć stosowne pełnomocnictwa, dołączyć dokumenty wskazujące prawo do pozyskania danych czy wnieść  opłaty o udostępnienie danych.

Kolejna z nowych e-usług to Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych. Pozwala uprawnionym podmiotom na łatwe i szybkie wnioskowanie o udostępnianie danych dotyczących dowodów osobistych z Rejestru Dowodów Osobistych.

Źródło: gov.pl