Zmiany w dokumentacji FERC i KPO

Centrum Projektów Polska Cyfrowa wprowadziło kolejne zmiany w dokumentacji dotyczącej naboru do FERC i KPO. Warto zapoznać się z aktualnym brzmieniem dokumentów przed przystąpieniem do konkursów.

Zmiana w dokumentacji FERC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje o zmianie w dokumentacji dla naboru nr FERC.01.01-IP.01.001/23 w ramach Działania FERC.01.01 Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Zmiana w dokumentacji KPO

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje również o zmianie dokumentacji dla naboru nr KPOD.05.02-IW.06-001/23.

Zmiany tym razem dotyczą:
– Komponentu C: Transformacja Cyfrowa  C1. Poprawa dostępu do szybkiego internetu,
– Inwestycji C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dokładnie informacje o dokumentacji projektowej znajdują się na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Źródło: gov.pl

Informacje o terminach naborów: