Zdalna Szkoła+. Placówki edukacyjne w gminie Piaseczno otrzymały 61 laptopów

202
fot. Pixabay

61 laptopów wraz z oprogramowaniem zakupiono w gminie Piaseczno. Było to możliwe w ramach projektu „Zdalna Szkoła + w Gminie Piaseczno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie na zakup laptopów opiewało na kwotę 115 tys. Sprzęt będzie wspierał proces zdalnego kształcenia w 10 gminnych placówkach oświatowych.

Program kierowany jest głównie do rodzin z minimum trojgiem dzieci i w przypadku powrotu do zdalnego nauczania trafi w całości do dzieci z rodzin wielodzietnych.

Dofinansowanie w 100 proc. pochodzi z konkursu grantowego „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Źródło: piaseczno.eu