Zbadano poziom promieniowania PEM w Krakowie

349

W Krakowie przeprowadzono testy promieniowania PEM w ramach akcji „Program badań PEM – Szkoły”. Badania wykonano terenie Szkoły Podstawowej nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej, a także na terenie Samorządowego Przedszkola nr 150 – za pomocą stacji pomiarowych Narda. Nie zarejestrowano przekroczeń obowiązujących poziomów PEM w środowisku. 

Wśród mieszkańców Krakowa zaniepokojonych promienowaniem elektromagnetycznym, byli również rodzice i opiekunowie uczniów. Od 2019 Urząd Miasta Krakowa wraz z Katedrą Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej współpracują w ramach budowy polskiego systemu monitoringu PEM. Odbywa się to za pomocą dwóch stacji pomiarowych  Narda AMS-8061 oraz miernika Narda AMB-8059.

Otrzymane wyniki rzadko przekraczały 1 V/m (wartość maksymalna – 1,51 V/m – wystąpiła tylko raz). 90% pomiarów oznaczało wynik mniejszy od 0,6 V/m. Podobne wyniki zaobserowano w obu punktach pomiarowych.

Obecne normy PEM wynoszą 61 V/m (poprzednio było to 7 V/m), a więc znacznie więcej niż pokazało badanie. Na terenie szkoły zamontowano anteny Polkomtel i Orange, a na terenie przedszkola – T-Mobile.

Źródło: telepolis.pl