Zarzuty UOKiK dla UPC

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadał sprawę programu „Więcej korzyści dla Ciebie” UPC. Po przeanalizowanie tego, w jaki sposób oferowany był on klientom UOKiK stwierdził, że działania podejmowane przez spółkę były prawnie zakazane.

Spółka UPC od 1 lutego 2019 r. do 1 kwietnia 2022 r. w ramach programu „Więcej korzyści dla Ciebie” podwyższała abonament klientom, którzy mieli umowy na czas nieoznaczony. Klienci otrzymywali wiadomości o dostępie do większej liczby kanałów – także premium czy szybszego internetu. Jednak powiązane było to z dodatkowymi opłatami od 4 do 8 zł.

Według UOKiK UPC działała niezgodnie z prawem

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadał tę sprawę i stwierdził, że UPC działała niezgodnie z obowiązującym prawem.

–  Niedopuszczalne jest pobieranie opłat za niezamówione produkty i usługi. Pamiętajmy, iż włączenie jakichkolwiek świadczeń, odpłatne dodanie ich do wcześniej zawartej umowy, musi się odbyć za wyraźną i świadomą zgodą konsumentów, a brak odpowiedzi takiej zgody nie stanowi. Spółka UPC Polska narzuciła swoim klientom kształt produktów i ich wyższą cenę, po czym zobligowała ich do podjęcia działań w celu zablokowania zmian, o które nie wnioskowali – stwierdził Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

 „Więcej korzyści dla Ciebie” oferowało  usługi o innych parametrach nie zamawiane przez klientów. Przedsiębiorca nie uzyskiwał zgody ani wyraźnego oświadczenia woli klientów zakresie ich uruchomienia i naliczania dodatkowych opłat.

Klient mógł zrezygnować, ale to za mało

UPC Polska umożliwiała klientom rezygnację z nowych usług w ciągu 6 miesięcy bez ponoszenia kosztów. Abonenci mogli całkowicie wypowiedzieć umowę ze spółką, ale także zgłosić rezygnację z tych zmian przed ich wprowadzeniem. Mogli również korzystać z nowej oferty, a po zrezygnowaniu z niej w ciągu 6 miesięcy otrzymać zwrot różnicy w abonamencie.

UOKiK stwierdził jednak, że to nie poprawia sytuacji spółki. Nie powinna ona  jednostronnie zmieniać zakresu świadczonych usług lub uruchamiać nowych przy jednoczesnym wymaganiu od klientów wyższych opłat za niezamawiane produkty.

Ponadto w danej sytuacji brak wyrażenia zgody na nowe usługi leżał po stronie klientów, a to po stronie przedsiębiorcy powinno leżeć uzyskanie zgody na oferowane zmiany. W umowach zawieranych z konsumentami takie działanie jest prawnie zakazane.

Teraz UPC grozi kara do 10  proc. obrotu.

Źródło: uokik.gov.pl