Zapasowa sieć dla PKP Intercity!

378

Uwaga! PKP Intercity ogłosiła przetarg na budowę zapasowej sieci IP MPLS do obsługi systemów informatycznych przewoźnika. Jeszcze w tym miesiącu możesz skierować swoją kandydaturę!

Na podstawie wadium, jakiego wymaga wartość kontraktu można szacować na minimum 3 mln zł, chociaż konkurencja na rynku telekomunikacyjnym powoduje, że w ostatnim czasie często ostateczne wartości kontraktów są znacznie niższe od tych, które (na podstawie wymagań Prawa zamówień publicznych) przyjmują początkowo zamawiający – informuje serwis telko.in.

PKP Intercity zamówi łącza transmisji danych dla około 140 lokalizacji, w tym dla dwóch ośrodków kolokacyjnych o przepływności na portach od 2 Mb/s do 100 Mb/s (dla centrów przetwarzania danych – 600 Mb/s). Na tych łączach dostawca skonfiguruje sieć IP MPLS.
Chociaż preferowanym wykonawcą kontraktów telekomunikacyjnych dla grupy PKP jest zazwyczaj TK Telekom, to w tym przetargu operator nie będzie mógł wziąć udziału, a przynajmniej nie będzie mógł zaoferować usług na własnej sieci – wykluczają ją warunki zamówienia. TK Telekom jest bowiem dostawcą podstawowej sieci IP MPLS, z jakiej korzysta Intercity.
Przetarg na sieć IP MPLS dla PKP Internecity odbędzie się w trybie ograniczonym. Zaproszenia do negocjacji zostaną skierowane do maksymalnie pięciu podmiotów. Termin składania wniosku o dopuszczenie do negocjacji upływa 24 września br. a 100-procentowym kryterium będzie cena usług.
 
Źródło: telko.in
Zdjęcie: PKP Intercity