Za nami II Konferencja SAFETY AND SECURITY

375

Za nami II Konferencja SAFETY AND SECURITY której tematem były nowoczesne technologie, systemy i rozwiązania organizacyjne służące bezpieczeństwu informacji i danych osobowych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i miło spędzony czas podczas wykładów oraz wycieczki po starym Pułtusku.
Podczas uroczystej kolacji pierwszego dnia Zarząd Stowarzyszenia nadał godność Członka Honorowego Panu gen. Adamowi Rapackiemu oraz płk. Jackowi Mące, Złotą Odznaką uhonorowano Pan płk. prof. dr. hab. Mariusza Kubiaka. Ponadto podziękowaliśmy firmie ATOS Sp. z o.o. oraz INDRA SISTEMAS Polska Sp. z o.o. za ich aktywny udział w konferencji.
W obradach aktywnie uczestniczyli przedstawiciele urzędów państwowych, pracownicy naukowi uczelni wyższych, eksperci z zakresu ochrony informacji oraz zaprzyjaźnione firmy z branży security.
Swoje wystąpienia zaprezentowali min.: gen. Krzysztof Bondaryk – Narodowe Centrum Kryptologii, gen. Adam Rapacki, kmdr. Adam Wiśniewski, prof. dr. hab. Józef Oleński, prof. dr. hab. Sławomir Zalewski i wielu innych. Następnie głos zabrali min.: minister Andrzej Lewiński – Z-ca GIODO, Waldemar Malinowski – NCBiR, dr. inż. Witold Pokora, Krzysztof Kozik, Marek Bąkowski – Polska Izna Informatyki i Telekomunikacji, prof. dr hab. Mariusz Kubiak, dr Marek Ryszkowski, oraz przedstawiciele firm: OBRUM, ATOS Sp. z o.o., Indra Sistemas Polska Sp. z o.o. i SeKons Sp. z o.o.
Czekamy na Was na kolejnych Konferencjach KSOIN!