XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego POPC 2014-2020

40
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Odbyło się XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC 2014-2020. Celem posiedzenia było zatwierdzenie Sprawozdania z wyników ewaluacji Programu Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. Omówiono również stan prac nad programem Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027.

XIX posiedzenie KM POPC 2014-2020 odbyło się w siedzibie Muzeum Narodowego w Warszawie. Uczestniczyli w nim członkowie Komitetu Monitorującego POPC, ich zastępcy, obserwatorzy, przedstawicielka Komisji Europejskiej Magdalena Horodyska oraz wiceminister Jacek Żalek.

–  Cieszę się, że znaczna część projektów, które są realizowane w ramach POPC, została już rozliczona. Z 733 umów realizowanych aktualnie w ramach tego programu w przypadku 535 umów poziom wydatkowania przekroczył 80%. Nastąpił też znaczny wzrost certyfikowanych środków, dzięki czemu zrealizowane zostały cele dla POPC na 2022 r. – podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek.

Posiedzenie było okazją do przestawienia informacji o wspieraniu kompetencji cyfrowych w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego czy omówienia Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tzw. ustawa wdrożeniowa).

Komisja Europejska decyzję wykonawczą zatwierdzającą program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 wydała 18 listopada 2022 roku.

Źródło:funduszeeuropejskie.gov.pl