TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Wzrasta liczba FTTH

W ubiegłym roku liczba FTTH na świecie wzrosła o prawie 78,4 mln. Szacuje się, że pod koniec 2016 roku działało na świecie ponad 855 mln stacjonarnych łączy szerokopasmowych. W tym samym czasie o ponad 10 procent spadła liczba łączy internetowych wykorzystujących linie miedziane, natomiast o 14 procent w dół poszła liczba łączy FTTx. Liderem wzrostu jest rynek łączy FTTH – wynosi on ponad 56 procent.
Łącza FTTx Point Topic zastępowane są przez FTTH, co tłumaczy spadek tych pierwszych. Taka sytuacja ma głównie miejsce w Chinach. Tam też przybywa najwięcej łączy internetowych. Pond koniec 2016 roku liczba łączy wynosiła tam ponad 300 mln. Liczba FTTH wzrosła w Chinach pod koniec ubiegłego roku o 92 mln takich łączy. Liczba ta jest tylko niewiele mniejsza niż łączna liczba łączy internetowych w USA. Stany są też drugim co wielkości światowym rynkiem stacjonarnego szerokopasmowego internetu.
Źródło: www.telko.in

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze