TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Wyzwania branży telekomunikacyjnej w 2023 roku

Branża telekomunikacyjna w swoim działaniu musi uwzględniać wiele kwestii. Jedną z nich jest rozwój technologii. Postępująca cyfryzacja oraz badania i wdrażanie sztucznej inteligencji nie pozostają bez wpływu na telekomy. Są też oczekiwania, zachowania i potrzeby klientów, które wpływają na rozwój sektora. Do tego dochodzą kwestie prawne oraz te związane z cyberbezpieczeństwem, szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie. Z czym będzie się mierzyć branża telekomunikacyjna w 2023 roku?

Raport PMR Market Experts pokazuje, że szacunkowa wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku wynosiła 42,2 mld zł. W 2023 roku ma się ona jeszcze zwiększyć do 43,5 mld zł. Jednak zanim do tego dojdzie firmy z branży będą musiały zmagać się z kilkoma wyzwaniami.

Na pytanie o wyzwania dla branży starają się odpowiedzieć Marta Brzoza, Wiceprezeska PIIT oraz Mirosław Śmiałek, Wiceprezes PIIT.

Wdrożenie prawa komunikacji elektronicznej i aukcja 5G

Ustawa prawo komunikacji elektronicznej, która jest obecnie wdrażana, będzie zapewne jednym z największych wyzwań dla branży telekomunikacyjnej. Stanowi ono implementację unijnego kodeksu łączności elektronicznej do prawa krajowego. Zmienia się otoczenie prawno-regulacyjne działalności przedsiębiorców, operatorów i podmiotów, których działalność oparta jest na usługach łączności elektronicznej. Tym bardziej, że wdrożenie części zapisów będzie leżało po stronie operatorów i będą mieć na to jedynie sześć miesięcy.

Sytuacji nie ułatwia opóźnienie, które powstało przez opieszałość polskiego ustawodawcy. Według harmonogramu unijnego implementacja miała nastąpić do końca 2020r. Teraz panuje atmosfera potrzeby szybkiego wprowadzenia przepisów w życie, chociaż ich uchwalanie jest jeszcze w fazie prac parlamentarnych. W tym pośpiechu pojawiły się regulacje wprowadzane do projektu przez rząd na ostatnią chwilę. Chociażby „lex pilot”, które nie pojawiło na etapie prac nad PKE. Przepisy mające tak duży wpływ na rynek powinny być poddane szerokim konsultacjom społecznym.

Bardzo istotna, chociaż z innych powodów, jest aukcja 5G. Dystrybucja częstotliwości z pasma 3,6 GHz to coś, o czym słyszy się i mówi od dawna. Kolejne terminy aukcji mijały bez skutecznego jej przeprowadzenia. Teraz wydaje się, że w końcu się to uda.

W innych krajach operatorzy już budują  sieci 5G po przeprowadzonych aukcjach. W Polsce ponownie wszystko przeprowadzane jest z opóźnieniem wobec innych krajów europejskich. Jeśli zgodnie z prognozami aukcja odbędzie się w połowie roku, to na pewno będzie to jedno z największych wydarzeń dla operatorów sieci komórkowych. Do tego czasu powinni oni pilnować prowadzonych prac i analizować wymagania dokumentacji aukcyjnej.

Prezes UKE prowadząc prace przygotowawcze zwraca uwagę na jakość infrastruktury, co powiązane jest z kwestią ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Istotny jest wybór dostawców, szczególnie aspekt uznania ich za dostawców wysokiego ryzyka, co może być problemem większości małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.

Ponadto zobowiązania związane z dystrybucją pasma 3,6 GHz mają być realizowane na 95 proc. powierzchni kraju i dotyczyć 99 proc. ludności. Oznacza to również obszary niezurbanizowane, wsie i lasy. Operatorzy będą postawieni przed wielkim wyzwaniem. Będzie nim chociażby stawianie stacji bazowych wzdłuż wszystkich szlaków kolejowych, dróg krajowych i wojewódzkich. Wiele rozwiązań może być dla firm zwyczajnie nieopłacane, chociaż niektóre działania będą mogły uzyskać wsparcie pochodzące z funduszy unijnych.

Branża telekomunikacyjna a sytuacja makroekonomiczna

Sytuacja makroekonomiczna będzie miała niewątpliwie spory wpływ także na branżę telekomunikacyjną. Wysoka inflacja i wysokie ceny energii pociągają za sobą wzrastające koszty usług. To wszystko sprawia, że działalność telekomunikacyjna wiąże się z coraz większymi kosztami. Dochodzą do tego konieczne inwestycje w 5G. Wszystko to nie ułatwia funkcjonowania firmom telekomunikacyjnym.

Decyzja z grudnia 2022 r. związana z podwyżkami opłat dystrybucyjnych za energię o 50 proc. była kolejnym ciosem wymierzonym w branżę. Dla tak energochłonnego sektora podwyżka ta może oznaczać często być albo nie być. Z naciskiem na nie być. Wyzwaniem dla wielu – według ekspertów – będzie przetrwać kolejne miesiące i doholować firmę do końca roku.

Jednocześnie warto pamiętać, że na polskim rynku obowiązują jedne z najtańszych usług telekomunikacyjnych w Europie. Jeśli operatorzy telekomunikacyjni nie przerzucą chociaż części kosztów na klientów, mogą nie przetrwać. Jeśli przeniosą zbyt wiele, to klienci mogą odejść – efekt może więc być podobny. Utrzymanie bilansu między wydatkami i cenami usług to dla wielu MiŚOT-ów balansowanie na linie.

Jaki wpływ na telekomy ma polityka klimatyczna?

Coraz więcej mówi się  o ekologii i odpowiedzialnej polityce klimatycznej. Technologie cyfrowe mają szansę stać się skutecznym narzędziem do walki ze zmianami klimatycznymi i pozwolić na niwelowanie ich negatywnych skutków.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w 2022 r. przygotowała kompleksową deklarację na rzecz ochrony klimatu. Jej celem jest zachęcenie członków organizacji, by podejmowali działania na rzecz poprawy sytuacji klimatycznej. Działania podejmowane przez branżę ICT to chociażby te w zakresie efektywności energetycznej czy wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pozwoli to na minimalizację wpływu firm na środowisko oraz – dobra wiadomość – może przynieść potencjalne oszczędności.

To jeszcze nie koniec

W podsumowaniu trendów i wyzwań dla branży telekomunikacyjnej na 2023 rok należy też zwrócić uwagę na fundusze unijne i dystrybucja środków na cyfryzację. Są to Fundusze Europejskie dla Rozwoju Cyfrowego (FERC) czy Rozwoju Społecznego (FERS). Środki z  FERC będą przeznaczone m.in. na rozwój szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Natomiast środki pochodzące z FES+RS zgodnie z zapowiedziami mają zasilić procesy związane z cyberbezpieczeństwem. Ważnym aspektem dla sektora może być również Krajowy Plan Odbudowy, jednak jego sytuacja wciąż jest niejasna.

Operatorów telekomunikacyjnych czeka bardzo trudny rok wymagający od nich szybkości podejmowania decyzji, elastyczności działania i siły do przetrwania.

Źródło: piit.org.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...

EPIX – bieżące zmiany w punkcie wymiany

Gdyby nie EPIX, rynek telekomunikacyjny w Polsce wyglądałby dziś inaczej. To właśnie dzięki trzem...

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...