TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Szkolenie telekomunikacyjne Instytutu Łączności i KPRM

Instytut Łączności – PIB oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zrealizowały szkolenie dotyczące aspektów prawnych związanych z procesem inwestycyjnym, przeciwdziałaniu dezinformacji oraz kilku innych kwestii związanych z telekomunikacją.

Adresatami szkolenia byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz dziennikarze (także z naszej redakcji).

Po wprowadzeniu i przedstawieniu projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa przeszliśmy do bloku dotyczącego procesu inwestycyjnego, o którym opowiedział znany także z konferencji adresowanych do małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, Roberto Romański z Departamentu Telekomunikacji KPRM. Prelegent przedstawił między innymi uwarunkowania lokalizacji budowy stacji bazowych na podstawie aktualnych przepisów prawnych. Omówił między innymi reguły kolizyjne przepisów mających zastosowanie w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Kolejny blok, szczególnie dla nas interesujący, dotyczył dezinformacji, która narosła wokół tematów związanych z PEM i procesem inwestycyjnym oraz działaniem stacji bazowych. Opowiedział o tym Rafał Pawlak z Instytutu Łączności – Państwowy Instytut Badawczy. Przypomniał słuchaczom jak szeroko funkcjonują wokół nas różne pola elektromagnetyczne (PEM). Silne pole elektromagnetyczne oddziałuje rzecz jasna na organizm człowieka (chodzi tu o udowodniony naukowo efekt termiczny – podgrzanie tkanki). Z takim efektami nie mamy jednak do czynienia w związku z otaczającymi nas urządzeniami.

Bezpieczne poziomy graniczne PEM definiowane są w Polsce obecnie przez ustawę o ochronie środowiska. Prelegent przypomniał przy tym, że limity te ustalone są na poziomie Unii Europejskiej z 50-krotmym marginesem bezpieczeństwa. Przedstawił też podstawy prawne wykonywania pomiarów PEM oraz narzędzia kontroli, których zastosowanie może skutkować wydaniem nakazu rekonfiguracji stacji. Warto przy tym podkreślić, że pomiary takie dokonywane są bez wcześniejszego informowania operatorów.

Tematykę protestów i petycji związanych z technologią 5G szerzej rozwinęła też Kinga Graczyk z Departamentu Telekomunikacji KPRM, rozwiewając przy okazji (ponownie) kilka mitów narosłych wokół sieci nowej generacji.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez KPRM we współpracy z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości Polaków w zakresie działania, wykorzystania, bezpieczeństwa i znaczenia mobilnych sieci telekomunikacyjnych, a tym samym usług (w tym publicznych) opartych o te sieci.

Wydarzenie miało miejsce 27 lutego i miało formę online. Kolejna edycja odbędzie się w marcu.

Kontakt w sprawie zapisów: proces_inwestycyjny@il-pib.pl

Marek Nowak
Marek Nowak
Redaktor naczelny ISPortal, wcześniej związany między innymi z miesięcznikiem Mobile Internet. Artykuły dotyczące nowych technologii publikował także w portalu Trojmiasto.pl. Po godzinach tworzy opowiadania science-fiction, które ukazały się w kilku już pismach literackich (Nowa Fantastyka, Epea, QFant).

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze