Wykluczenie cyfrowe w Polsce – raport Federacji Konsumentów

W raporcie Federacji Konsumentów pt. “Wykluczenie cyfrowe podczas pandemii. Dostęp oraz korzystanie z internetu i komputera w wybranych grupach społecznych”, czytamy, że 4,51 mln Polaków (GUS, 2019) nigdy nie korzystało z sieci. To zatrważająca statystyka. Organy państwowe i operatorzy w Polsce starają się zniwelować “białe plamy” zasięgu, ale do tego jeszcze daleka droga.

Powyższą informację uzupełnia fakt, iż 3,63 mln osób, czyli 80,4% ogółu niekorzystających z sieci, jest w wieku 55 – 74 lat. Tworzy to olbrzymią wyrwę w dostępie do usług, co szczególnie istotne jest w okresie pandemii. W UE sytuacja wykluczenia cyfrowego jest gorsza w sześciu państwach: Portugalii, Grecji, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii i we Włoszech.

Pierwszy akapit dokumentu wspomina o wykluczeniu cyfrowym w naszym kraju: “Polska wśród krajów Unii Europejskiej ma jeden z najwyższych wskaźników osób nigdy niekorzystających z internetu (15 proc.) i znajduje się na niechlubnym 6. miejscu w UE pod tym względem. Wyższe wskaźniki wykluczenia cyfrowego mają tylko Portugalia, Grecja, Rumunia, Chorwacja, Bułgaria i Włochy. Niemal wszystkie państwa naszego regionu mogą się pochwalić lepszymi wskaźnikami. Polska znajduje się znacznie powyżej średniej dla państw UE wynoszącej 9 proc. Jeśli chodzi o osoby, które nigdy nie korzystały z komputera to niestety również znajdujemy się w czołówce UE, z wynikiem 19 proc. zajmujemy 7 miejsce. Średnia dla UE wynosi 14 proc. (dane Eurostat)”.

Warto zwrócić też uwagę, że 1,82 mln obywateli korzysta z sieci sporadycznie. Wykluczenie dotyka też osoby niepełnosprawne (906 tys.) i bezrobotne (272 tys.).

Szacunkowa liczba uczniów bez dostępu do komputera lub tabletu to 50 – 70 tys., czyli 1-1,5% ogółu. 25% uczniów musi dzielić dostęp do urządzenia z rodzeństwem. Dyrektorzy szkół wskazują, iż znacząco utrudnia to naukę zdalną.

Tak prezentuje się Polska na tle Europy:

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa (DESI):

W mniejszych miastach i wsiach największą barierę dostępu do sieci sprawiają zbyt wysokie koszty sprzętu i dostępu do internetu.

Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów, wynika badań podsumowuje następująco: “W ostatnich latach temat wykluczenia cyfrowego nie był poruszany często, ponieważ trendy w tym zakresie były pozytywne. Jednak sytuacja zmieniła się w roku 2020 w wyniku zmian w życiu społecznym i gospodarczym. Naszą intencją jest pokazanie kto i dlaczego w Polsce nie ma dostępu i nie korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i w jaki sposób na ten stan rzeczy wpłynęła pandemia koronawirusa”.

Całość raportu “Wykluczenie cyfrowe podczas pandemii. Dostęp oraz korzystanie z internetu i komputera w wybranych grupach społecznych” znajduje się na stronie Federacji Konsumentów.

Źródło: Federacja Konsumentów