TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Wybór "szafy" do zastosowań zewnętrznych

 
[miejsce publikacji] ICT Professional, Nr 18 – 2/2018, strona 46.
[rubryka] Technologie 

[autor] Krzysztof Ziemian 

[tytuł] Wybór “szafy” do zastosowań zewnętrznych
_________________________________________________________________________________________
 
Niejednokrotnie spotykamy się z różnymi określeniami dotyczącymi obudów wykorzystywanych do montażu instalowanych w nich urządzeń. Spotykamy określenia: szafa telekomunikacyjna, teleinformatyczna, serwerowa, światłowodowa, obudowa, itp., a niejednokrotnie dołączane zdjęcia przedstawiają bardzo podobne produkty. Zaczynamy zastanawiać się więc, o co właściwie chodzi – na co zwracać uwagę przy wyborze „szafy”, zwłaszcza do zastosowań zewnętrznych?
 
Starając się przybliżyć powyższe zagadnienie, należałoby zacząć od definicji normatywnych. W Normie dotyczącej wymiarów konstrukcji mechanicznych 19 cali „szafa” (oryg. „cabinet”) „[…] definiowana jest jako wolno stojąca, samonośna obudowa, którą można zamontować na podłożu […]  może, ale nie musi być wyposażona w nóżki, cokół/podstawę, kółka, itp.” [1]
Uwzględniając fakt, iż zamierzamy w niej montować sprzęt zarówno pasywny, jak i aktywny (zasilany energią elektryczną), niejednokrotnie znacznej wartości, od którego zależy prawidłowość i niezawodność funkcjonowania wykonywanych przez nas instalacji, należy mieć świadomość, iż wewnętrzna przestrzeń takowej obudowy winna zapewniać „odpowiednią ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, a także określony stopień ochrony przed zbliżaniem się lub kontaktem z częściami pod napięciem.” [2]
I tu praktycznie doszliśmy do sedna.

Niezależnie jak ją nazwiemy, „szafa” czy też „obudowa”, takowa winna umożliwiać nam:                                                                                                                                 

 • umieszczenie, właściwe połączenie, uporządkowanie, a w razie potrzeby zasilenie wszelkich przewidzianych do zastosowania elementów, wchodzących w skład szeroko rozumianej „sieci teleinformatycznej”, zapewniając jednocześnie:
  • organizację kabli, umożliwiającą zarazem dobry dostęp do urządzeń, swobodę w przepływie powietrza jak i przyjazne rozwiązania instalacyjne dot. mocowania okablowania; celowe byłoby zwrócenie uwagi na możliwość zapewnienia separacji kabli logicznych/transmisji danych i zasilających z uwagi na możliwość ich wzajemnego, niepożądanego oddziaływania (zwłaszcza przy sterowaniu po okablowaniu „metalowym”),
  • możliwość montażu, w przyszłości, dodatkowych urządzeń. Praktyka wskazuje, że celowy jest wybór szafy o wysokości ok. 1/3 większej niżeli ilość aktualnie planowanych do zajęcia jednostek „U”,
  • możliwość montażu urządzeń o różnej głębokości i szerokości. Niezależnie od głębokości „zewnętrznej”, szczególnie istotna jest głębokość „montażowa”, informująca bezpośrednio, jakiej głębokości urządzenie można w szafie zamontować.  Szafy o bardziej zaawansowanych konstrukcjach umożliwiają niezależne rozsuwanie szyn rack („do przodu” i „do tyłu”), pozwalając na elastyczne dopasowywanie tego parametru.

Zdj_cie NR1
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku szerokości, przy czym najpopularniejsza jest szerokość „montażowa” 19” (rzadziej 21”) i w przypadku montażu węższych urządzeń stosowane są odpowiednie „adaptery”;

 • zapewnienie pożądanych (przez montowane urządzenia) warunków temperaturowych, zwłaszcza poprzez rozwiązania konstrukcyjne zapewniające:
  • swobodny przepływ powietrza we wnętrzu szafy,
  • montaż wentylatorów oraz urządzeń grzewczych wymuszających obieg powietrza i nie dopuszczających do kondensacji wilgoci we wnętrzu,
  • chłodzenie wnętrza poprzez zastosowanie wymienników „powietrze-powietrze” lub klimatyzatora,
  • skuteczny (najkorzystniej redundantny) system ogrzewania
  • oraz ograniczające napływanie wilgoci do wnętrza szafy, m.in. przez przepusty kablowe;
  • odpowiednią do przewidywanych zastosowań ochronę przed wnikaniem obcych ciał stałych i cieczy – określaną symbolem „IP” – informującą o stopniu filtracji powietrza przenikającego do wnętrza szafy i poziomie ochrony przed wodą (co jest szczególnie istotne przy zastosowaniach zewnętrznych);
  • właściwy do przewidywanych zastosowań stopień ochrony IK. Zastosowane materiały oraz wypracowane rozwiązania (tj. parametry fizykochemiczne stopu, gięcia i przetłoczenia zapewniające wymaganą sztywność, niedostępność z zewnątrz śrub i elementów montażowych, systemy ryglowania) winny zapewniać odpowiedni do miejsca usytuowania i wartości chronionego sprzętu stopień ochrony przed „zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi”;
  • uzyskanie jak najdłuższego okresu gwarancji, zwłaszcza w zakresie odporności szafy na korozję, jak również na zastosowane materiały i podzespoły;
  • odpowiednią ochronę przeciwprzepięciową, przeciwporażeniową, nadprądową, zasilanie poszczególnych typów urządzeń z różnych faz…, ale to już praktycznie dodatkowe wymagania, niezbędne dla „Rozdzielnicy NN” – w którą należałoby ją wyposażyć.

 Zdj_cie NR2Zdj_cie NR3

Opis Producenta winien dawać natomiast odpowiedź na pytania:

 • czy szafa przewidziana/przystosowana jest „do zastosowań zewnętrznych”;
 • z czego jest wykonana, jaka jest jej odporność na korozję i jak długą gwarancję posiada;
 • zgodnie z jakimi Normami określone zostało jej bezpieczeństwo, potwierdzone Deklaracją Zgodności;
 • jaka jest:
  • wysokość  – zewnętrzna (w mm) oraz montażowa w jednostkach „U”,
  • szerokość – zewnętrza (w mm) i montażowa (w calach – najpopularniejsza to 19”),
  • głębokość – zewnętrzna i montażowa (czy głębokość montażowa regulowana jest rozstawem szyn rack),
  • wartość współczynnika zastosowanej izolacji termicznej (w przypadku szafy izolowanej termicznie/klimatyzowanej),
  • dopuszczalna obciążalność szyn rack,
  • powierzchnia umożliwiająca obliczenie mocy oddawanej/wypromieniowywanej w wyniku konwekcji.

Po bardziej szczegółowe informacje oraz specjalistyczne rozwiązania w omawianym zakresie zapraszamy do kontaktu z nami – www.cyberteam.pl – gdzie nasi handlowcy oraz konstruktorzy na pewno udzielą Państwu satysfakcjonujących wyjaśnień i dobiorą produkt spełniający Państwa oczekiwania.
 
Zdj_cie NR4
Artykuł sponsorowany

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...