WWPE? Już niedługo!

464

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało zarządzenie w sprawie nadania nowej nazwy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Instytucja pełniąca rolę pośredniczącą w zarządzaniu i nadzorowaniu programami budowy sieci telekomunikacyjnych otrzyma nazwę Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

Jednocześnie MAiC nadał jednostce nowy statut i regulamin organizacyjny. Zgodnie z nim Centrum Projektów Polska Cyfrowa będzie państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Administracji i Cyfryzacji. Będzie realizować zadania związane z wdrażaniem programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zapewniających wsparcie w ramach polityki spójności, środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środków pochodzących z innych programów w zakresie mu powierzonym do realizacji właściwymi umowami i porozumieniami.
Od teraz do CPPC należeć będzie m. in. Departament Wdrażania Projektów Szerokopasmowych, który będzie zajmować się organizowaniem naborów wniosków, podpisywaniem umów i aneksów oraz nadzorował realizację projektów na budowę infrastruktury szeorkopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. WWPE odpowiadała m.in. za projekty realizowane w  ramach 8.3 i 8.4 POIG.
 
Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Zdjęcie: mmzielonagora.pl