"Wrota Lubelszczyzny"… otwarte!

533

Zakończono fazę wdrożeniową projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”. Obecnie rozpoczął się 5-letni etap utrzymania systemu. Za realizację tego przedsięwzięcia, którego celem jest informatyzacja administracji na terenie województwa lubelskiego, odpowiadało Asseco Poland w konsorcjum z Otago i lokalną firmą E-Studio. Wartość projektu to 15,2 mln zł netto.

W ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” w województwie lubelskim stworzona została elektroniczna platforma obsługi obywateli. Ponadto blisko 700 jednostek samorządowych, w tym szkoły, biblioteki i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, połączono systemem elektronicznego obiegu dokumentów, który umożliwia sprawną wymianę informacji. Rozwiązanie zostało także zintegrowane z platformą e-PUAP. Dodatkowo zmodernizowano i rozbudowano istniejącą infrastrukturę informatyczną.
Według Asseco informatyzacja ma pozytywny wpływ na wizerunek urzędów. Usprawnia obsługę mieszkańców województwa, którzy mogą załatwiać sprawy urzędowe oraz wnosić opłaty za pośrednictwem Internetu. Skraca również czas ich realizacji. Ponadto mają oni możliwość sprawdzenia statusu spraw w dowolnym miejscu i czasie.
– Sukces, jakim okazało się wdrożenie tego projektu nie byłby możliwy, gdyby nie ogromne zaangażowanie wszystkich osób, które przy nim pracowały – powiedział Wojciech Romanek, Kierownik Projektu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. – Teraz możemy śmiało powiedzieć, że Lubelszczyzna to nowoczesne urzędy, które są łatwo dostępne dla obywateli –dodał.
 
Źródło: Asseco
Zdjęcie: homes-kid.com