Witold Kołodziejski nowym przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

323

Witold Kołodziejski został wybrany na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji.
W oficjalnym  komunikacie podano, że podczas posiedzenia nowi członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji spotkali się z członkami ubiegłej kadencji oraz dyrektorami departamentów w Biurze KRRiT i omówili najważniejsze kwestie dotyczące pracy urzędu.
Witold Kołodziejski pełnił już tę funkcję w latach 2007-2010, w latach 2006-2010 zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. W latach 2015-2016 był wiceministrem cyfryzacji.
W nowej Radzie zasiadają też:  Janusz Kawecki, Andrzej Sabatowski, Elżbieta Więcławska-Sauk i  Teresa Bochwic.