Opublikowano listę białych plam NGA w Polsce

414

Właśnie opublikowano najbardziej aktualną listę białych plam NGA w Polsce. Biała plama NGA to punkt adresowy, który nie znajduje się w zasięgu sieci dostępu do internetu umożliwiającej świadczenie usług dostępowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (a w przypadku lokalizacji placówki oświatowej – o przepustowości co najmniej 100 Mb/s).
Lista została przygotowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na podstawie:
1. danych z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Prezesa UKE,
2. danych z tegorocznych konsultacji społecznych obszarów białych NGA
Lista stanowi podstawę do wyznaczania obszarów konkursowych dla drugiego konkursu w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Ze szczegółami można zapoznać się tutaj