Wirtualna Konferencja KIKE – podsumowanie

402

Wirtualna Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernethowej była wyjątkowym doświadczeniem dla uczestników. W przestrzeni Wirtualnego Centrum Kongresowego VirBELA™ stworzono dwie sale audytoryjne, strefę wystawienniczą EXPO, a także udostępniono prywatne przestrzenie do spotkań biznesowych i networkingowych dla sponsorów i uczestników. Goście biorący udział w wydarzeniu docenili innowacyjność rozwiązania i wysoki poziom merytoryczny agendy. Liczba zarejestrowanych uczestników przekroczyła 1200.

– Na tradycyjne konferencje przyjeżdżają głównie szefowie lub niewielkie przedstawicielstwa małych i średnich firm, bo przecież ktoś musi zostać w biurze – mówi Karol Skupień, prezes KIKE. – Wirtualna formuła pozwoliła zarejestrować praktycznie wszystkich, a każdy z pracowników mógł uczestniczyć w innym bloku tematycznym, związanym z zagadnieniami, jakie go interesują. Było to spore udogodnienie.

Zdaniem większości uczestników przypominająca grę komputerową formuła konferencji sprawdziła się dużo lepiej niż webinaria i szkolenia online. Chodząc po wirtualnym świecie wciąż można było spontanicznie zagadać do przechodzących osób, łatwo było też kogoś odnaleźć i umówić się na wirtualne spotkanie poprzez chat lub aplikację i, jak zauważył jeden z naszych rozmówców, mniej przy tym bolały nogi.

Goście i wystawcy

Agenda Wirtualnej Konferencji KIKE została zbudowana z kilku bloków tematycznych. Pośród nich uczestnicy znaleźli wątki takie jak: Prawo Komunikacji Elektronicznej, IPTV, COVID-19 a biznes, eksperci dla ISP, telefonia stacjonarna, technologie bezprzewodowe (nie tylko o 5G), Internet/usługi, finanse i PO PC oraz cykl warsztatów sprzedażowych, prawnych i technologicznych. Wśród licznych prelegentów obecni byli przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwa Cyfryzacji, wraz z podsekretarz stanu Wandą Buk. Wśród dyskusji i prelekcji nie zabrakło wypowiedzi Krzysztofa Dyla, wykonującego obowiązki Prezesa UKE, dyrektora Wojciecha Szajnara z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dyrektora Rafała Sukiennika z Ministerstwa Rozwoju Funduszy i Polityki Regionalnej, Agnieszki Krauzowicz z Ministerstwa Cyfryzacji, Kamila Rybikowskiego, radcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Piotra Muszyńskiego prezesa Fixmap i Eugeniusza Gacy z KIGEiT.

– Jak każda nowinka konferencja przeprowadzona w tej formie wymagała przyzwyczajenia się, ale mogę powiedzieć, iż coś w tym jest – mówi Krzysztof Czuszek ze Stowarzyszenia e-Południe. – Nie wydaje mi się żeby ocenianie tego typu imprez przez pryzmat pierwszej miało duży sens, gdyż szansa popełnienia błędów, nie wykorzystania pomysłów i możliwości jest duża. Jako wystawca nie mam pozytywnych doświadczeń, kontaktów ogólnie mało, nowych zaledwie kilka, ale również uważam że jest to spowodowane niedotarciem modelu. Za poziom merytoryczny w tym modelu zadziałał bez zarzutu. Z zainteresowaniem śledziłem obydwa dni konferencji.

– Jako główny partner strategiczny uważamy, że była to ciekawa alternatywa do naszego tradycyjnego spotkania, choć oczywiście nic nie zastąpi osobistego kontaktu z klientami –
podkreśla Rafał Jach, dyrektor działu sprzedaży XBEST. – Większym niż zwykle powodzeniem cieszyły się nasze szkolenia zarówno z zakresu kabli światłowodowych Optix, jak i słupów kompozytowych PoleComp. Na każdym było obecnych ponad 100 osób. Warto zauważyć, że najbardziej zainteresowani tego typu szkoleniami technicy zwykle nie są delegowani na 2-3 dniowe konferencje, ale 2-3 godziny przy komputerze nie stanowią w praktyce najmniejszego problemu, jest to więc także korzystniejsze dla firmy. W pierwszych dniach po konferencji trafiły do nas bardzo konkretne zapytania ofertowe – dodaje.

Nowe prawo

Tematem, któremu poświęcono najwięcej czasu na konferencji było planowane wdrożenie do polskiego porządku prawnego Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej.
Przypomnijmy, że ze względu na dynamiczny rozwój rynku telekomunikacyjnego na poziomie Unii Europejskiej zdecydowano zamiast kolejnej nowelizacji dyrektyw przyjąć jedną obszerną – Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Polskie Ministerstwo Cyfryzacji także przyjmie w związku z tym nową ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (jej aktualny projekt obejmuje 260 stron przepisów na których zapisani 420 artykułów). Warto podkreślić, że nie wszystkie rozwiązania w niej planowane wynikają z prawa unijnego.

Agnieszka Krauzowicz, dyrektor Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji,
podkreśliła, że nowa ustawa nie będzie rewolucyjna, co pozwoli zachować stabilność rynku telekomunikacyjnego. Zdecydowano się jednak na wprowadzenie w niej pojęcia „komunikacji elektronicznej”, które zdaniem przedstawicieli ministerstwa w lepszy sposób oddaje przedmiot regulacji ponieważ pojęcie „łączność” zarezerwowane jest w administracji rządowej dla regulacji spraw pocztowych. Definicja usługi komunikacji elektronicznej rozumiana będzie jako usługa świadczona za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, zwykle za wynagrodzeniem, z wyłączeniem usług związanych z zapewnianiem albo wykonywaniem kontroli treści przekazywanych przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnych lub usług komunikacji elektronicznej obejmująca usługę dostępu do Internetu, usługę komunikacji interpersonalnej oraz usługi transmisyjne polegające całkowicie lub głównie na przekazywaniu sygnałów. Z kolei usługa
komunikacji interpersonalnej dzieli się na usługę wykorzystującą numery (tradycyjne usługi telefoniczne) oraz usługę niewykorzystującą numerów (np. komunikatory internetowe).

Projekt przewiduje również pojęcie usługi telekomunikacyjnej będącej usługą komunikacji elektronicznej z wyłączeniem usługi komunikacji interpersonalnej niewykorzystującej numerów. Podczas panelu dyskusyjnego na temat projektu Jakub Woźny z Kancelarii Prawnej Media wyraził opinię, że projekt nowej ustawy jest dobrze przygotowany, choć zaskoczyła go liczba zawartych w nim przepisów karnych. Dodał, że ustawa ta nie zmieni jednak rynku telekomunikacyjnego w istotny sposób.

Prekonsultacje z udziałem KIKE

Warto przy tym zaznaczyć, że Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadziło już szereg prekonsultacji projektu nowej ustawy z przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi (operatorzy reprezentowani byli przez KIKE) oraz przedstawicielami administracji. Podczas wystąpienia Grupy Roboczej ds. Kontaktów z Administracją Publiczną KIKE (GRAP) Karol Skupień, a także Konrad Baranowski (wiceprezes zarządu KIKE) i Ewelina Grabiec (radca prawny z Kancelarii itB Legal) podkreślali dobrą współpracę z przedstawicielami ministerstwa, zaznaczyła też, że celem prac było dostosowanie prawa do praktyki. Obecnie opracowywane jest nowe brzmienie projektu. Nowa wersja ustawy ma ukazać się w lipcu i będzie zawierać przynajmniej część postulatów branży. Następnie planowane jest skierowanie projektu na formalną ścieżkę legislacyjną, czyli do
opiniowania i konsultacji.

Dyrektywa powinna zostać wdrożona do polskiego porządku prawnego do 21 grudnia br. Dyrektor Krauzowicz potwierdziła, że obecny harmonogram prac ministerstwa przewiduje, że ustawa rzeczywiście będzie gotowa w tym terminie. Na spotkaniu dotyczącym GRAP Tomasz Bukowski omówił też kwestie dotyczące sprawozdawczości i zaznaczył, że operatorzy praktycznie nie załapali się na środki pieniężne płynące z Tarczy Antykryzysowej. Konrad Baranowski i Piotr Wiąckiewicz poruszyli natomiast temat finansowania sieci, pożyczek szerokopasmowych i korzystania ze środków unijnych.

POPC i nowe środki finansowe

W konferencyjnym bloku prelekcji zawiązanych z współfinansowaniem infrastruktury
telekomunikacyjnej z środków unijnych i rządowych uczestniczył też Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zaprezentował on co udało się dotychczas osiągnąć i w jaki sposób programy operacyjne CPPC zmieniły rynek telekomunikacyjny w Polsce. Podkreślił też, że głównym celem ostatniego konkursu było zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu na słabo zaludnionych obszarach. Dodał, że w najbliższych latach branża może spodziewać się kolejnych inwestycji z unijnego funduszu odbudowy (już w przyszłym roku), a w dalszej perspektywie czeka nas także kolejne wyzwanie w postaci zapewnienia użytkownikom dostępu do łącz o przepustowości 1 GB/s.

Wieści z e-Południa

W strefie EXPO oraz na wirtualnej scenie w sali głównej konferencji obecna była także silna reprezentacja Stowarzyszenia e-Południe. Stworzenie TeleKlasy, postęp w budowie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, 2500 rozmów w ciągu godziny w TeleCentrum, sfinalizowanie rozmów z gigantami telekomunikacyjnymi, którzy w ostatnich miesiącach dołączyli do EPIX (chodzi o Facebook, CDA i Netflix), to część z zaprezentowanych sukcesów. Stowarzyszenie zakończyło też proces rozbudowy transmisji Warszawa–Katowice.

Przyszłość z VirBelą?

Kwestii poruszanych na Wirtualnej Konferencji KIKE było znacznie więcej. Uczestnicy zgodnie podkreślali przy tym wysoki poziom merytoryczny prelekcji. Najważniejsze jednak, że organizatorzy znaleźli rozwiązanie, które w czasach pandemii pozwoliło na organizację ogólnopolskiej konferencji, zapewniające całkowite bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.

– To pierwsze w historii polskiej branży organizacji spotkań wprowadzenie typowej konferencji branżowej w głąb sieci i do wirtualnego świata konferencji online. Poważnie rozważamy dalsze wykorzystanie VirBeli w naszej pracy – zaznacza Karol Skupień, prezes KIKE. – Oczywiście nie zamiast spotkań na żywo, do których chcemy wrócić najszybciej jak się da, ale jako ich uzupełnienie, w postaci na przykład szkoleń wewnątrzizbowych. Wiedza i nowinki technologiczne to jest dokładnie to, czego potrzebują nasi członkowie i sympatycy. Będziemy w dalszym ciągu poszukiwać rozwiązań w ramach konferencji KIKE, które pozwolą uczestnikom na jeszcze większą interakcję i tworzenie jeszcze bardziej zapamiętywanych doświadczeń.

Warto wspomnieć, że organizatorzy zapewnili również wieczorną niespodziankę w postaci tradycyjnej integracji na dachu jednego z centrum biznesowych wirtualnej przestrzeni. W trakcie wieczoru DJ Dario grał na żywo – w streamingowanej transmisji online, zaś animacje uczestników-awatarów prowadziła Arletta Lemańska-Cydzik. Nie zabrakło miłośników laserów, tańca i zabawy, którzy z ciekawości zaglądali wówczas na wirtualną platformę.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Urząd Komunikacji Elektronicznej.