Wanda Buk odchodzi z Ministerstwa Cyfryzacji

762
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Wanda Buk, wiceminister odpowiedzialna za nadzór nad biurem ministra cyfryzacji oraz departamenty telekomunikacji i polityki międzynarodowej, poinformowała, że złożyła rezygnację ze stanowiska i odchodzi z administracji publicznej.

Wanda Buk funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji pełniła od 10 lipca 2018 roku. Wcześniej, od 11 stycznia 2016 r. pełniła funkcję dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zarządzała instytucją odpowiedzialną za wdrażanie funduszy europejskich przeznaczonych na cyfryzację kraju. Odpowiadała za realizację projektów finansowanych przez UE o wartości 10 mld zł, obejmujących m.in.: budowę infrastruktury IT i telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, rozwój usług elektronicznych o wysokiej dostępności i jakości, cyfryzację w administracji i kulturze, poprawę kompetencji cyfrowych w skali kraju ze szczególnym naciskiem na kodowanie, a także upowszechnianie podstawowej wiedzy informatycznej w różnych grupach społecznych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Francuskiego Prawa Biznesowego w Université de Poitiers we Francji. Ukończyła także aplikację adwokacką w Polsce (tytuł adwokata zdobyła w 2017 roku). Jest również absolwentką Międzynarodowych Stosunków Militarnych w Akademii Sztuki Wojennej, Europejskiej Akademii Dyplomacji, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz organizowanego przez Center for Leadership we współpracy z Uniwersytetem Harvarda – prestiżowego programu Leadership Academy for Poland. Rozpoczęła studia doktoranckie w Akademii Sztuki Wojennej. Pracowała w kancelariach prawnych, gdzie realizowała projekty infrastrukturalne, w tym również te finansowane ze środków publicznych oraz doradzała podmiotom z rynku regulowanego. Zasiadała w radach nadzorczych: Nask 4 Innovation sp. z o.o., NUW sp. z o.o. i Mana Solid Invest sp. z o.o.

Wanda Buk wchodziła również w skład komitetu stałego Rady Ministrów, komitetu ds. Unii Europejskiej oraz zespołu ds. programowania prac rządu.

Aktualizacja:

Wiemy już, że była wiceminister trafi do zarządu jednej z największych polskich firm energetycznych – PGE. Spółka poinformowała, że od 1 września Wanda Buk będzie w niej pełnić funkcję wiceprezesa zarządu ds. regulacji. W środowisku MiŚOT pojawiają się spekulacje dotyczące tego czy może to wpłynąć na rozstrzygnięcie kwestii związanych z dostępem do słupów energetycznych, które mają być niebawem przedmiotem regulacji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.