Wiceminister Olga Semeniuk Pełnomocnikiem Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

214

Premier Mateusz Morawiecki powołał wiceminister rozwoju i technologii Olgę Semeniuk na Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Rada Ministrów wydała rozporządzenie, w którym na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw zostaje powołana Olga Semeniuk. Stanowisko to ma obejmować sekretarz lub podsekretarz stanu wyznaczony przez premiera, a obsługę merytoryczną oraz organizacyjną –prawną ma zapewniać Kancelaria Premiera.  

Olga Semeniuk jest radną m.st. Warszawy i przewodniczącą Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej. Od stycznia 2020 r. pracowała w resorcie rozwoju.

Jako pełnomocniczka rządu zajmować ma się rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Jej główne zadania to monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej, inicjowanie działań organów administracji rządowej, współpraca z organami administracji rządowej czy inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu promocję dobrych praktyk administracyjnych. Wszystko z perspektywy jak najlepszych warunków dla działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło: gov.pl