Powstało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Porządki po odejściu Jarosława Gowina

385

Rząd tworzy Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Będzie to wynikiem przekształcenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, które właśnie opuścił Jarosław Gowin.

„Tworzy się Ministerstwo Rozwoju i Technologii w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii” – napisano w rozporządzeniu. Przekształcenie dotychczas istniejącego ministerstwa polega na wyłączeniu z niego działu praca. Zostanie on powtórnie włączony do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Przeniesieni zostaną także pracownicy zajmujący się tym działem.

Jednocześnie traci moc rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z 7 października 2020 r.

Rozporządzenie w sprawie Ministerstwa Rozwoju i Technologii weszło w życie 12 sierpnia, z dniem ogłoszenia.

Wszystkie zmiany są wynikiem odejścia z ministerstwa Jarosława Gowina. Wiceminister zakończył sprawowanie swojej funkcji 11 sierpnia 2021 r. Odpowiadał on za politykę gospodarzą państwa. M.in. za przedsiębiorczość, politykę przemysłową, innowacyjność i technologie, transformację cyfrową, zieloną gospodarkę oraz gospodarcze relacje z zagranicą.

Jednak po tym, gdy zarząd Porozumienia zdecydował o opuszczeniu koalicji Zjednoczonej Prawicy, Jarosław Gowin musiał opuścić zajmowane stanowisko.

Do dymisji podali się również wiceministrowie rozwoju, pracy i technologii, w tym Iwona Michałek, odpowiedzialna m.in. za zagadnienia związane z rynkiem pracy, oraz szef departamentu turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

Źródło: PAP, gov.pl, gospodarka.dziennik.pl