Wezwania do odbycia obowiązków obronnych – porady dla MiŚOT i ich pracowników

wojsko żołnierz

Pracownicy niektórych spośród małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, a także sami właściciele firm, otrzymali wezwania dotyczące obowiązków obronnych. Z drugiej strony nie powinni jednak zostawiać infrastruktury telekomunikacyjnej bez nadzoru. Co robić?

Część małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych oraz ich pracowników otrzymała powołania na ćwiczenia wojskowe. Kancelaria itB Legal zwraca jednak uwagę, że ustawa o obronie ojczyzny jest nieprecyzyjna w zakresie podstaw prawnych związanych z powołaniem na ćwiczenia.

Jednocześnie infrastruktura telekomunikacyjna niezbędna jest do prawidłowego funkcjonowania wszelkich dziedzin życia społecznego i politycznego zarówno w czasie pokoju jak i wojny. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będący właścicielami infrastruktury oraz specjaliści zajmujący się łącznością znajdują się w szczególnym położeniu w związku z obowiązkami obronnościowymi. Infrastruktura telekomunikacyjna wymaga przecież specjalnego nadzoru w każdym czasie.

Zdaniem itB Legal mali i średni operatorzy telekomunikacyjni złożyć mogą zaskarżenie na decyzję o powołaniu na ćwiczenia wojskowe. Wzór takiego zaskarżenia można już pobrać ze Sklepu MiŚOT: https://sklep.misot.pl/powolanie-na-cwiczenia-wojskowe. Zainteresowani operatorzy znajdą tam także wzór odwołania oraz wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji.

Przypominamy także, że w zakładce Do pobrania operatorzy znajdą również bezpłatny przewodnik po obowiązkach sprawozdawczych ISP.