TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Wdrożenie standardu DVB-T2 HEVC przyniesie poważne zmiany

Pod koniec czerwca 2022 r. nastąpi przejście na nową technologię nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Cała Polska zostanie objęta standardem DVB-T2 HEVC, który umożliwi dostarczenie widzom dodatkowych kanałów, lepszej jakości telewizji i nowych usług dodanych. Jaki będzie miało to wpływ na sposób konsumpcji mediów przez widzów i poziom penetracji usług dodanych? Czy operatorzy i nadawcy telewizyjni mogą spodziewać się zwiększonej aktywności klientów, zainteresowania nowymi usługami i większej świadomości tego, co może dać naziemna telewizja cyfrowa względem oferty kablowej i satelitarnej?

Naziemna telewizja cyfrowa (NTC) rozwijana jest w Polsce od drugiej połowy 2010 roku, kiedy zostały uruchomione pierwsze multipleksy (MUX). Cały system nadawania cyfrowego sygnału telewizyjnego na terenie Polski realizowany jest przez sieć nadajników naziemnych, zgodny ze standardem DVB-T. Od marca do końca czerwca 2022 roku w całym kraju nastąpi zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej na nowszy i bardziej efektywny standard DVB-T2/HEVC, gdzie HEVC (lub inaczej H.265) to nowy standard kompresji sygnału telewizyjnego. Technologia ta umożliwi dostarczenie widzom większej liczby programów telewizyjnych w wyższej jakości – wszystkie programy w ramach telewizji naziemnej będą nadawane w jakości HD, a niektóre nawet w Ultra HD. Podsumowując użytkownicy bezpłatnej naziemnej telewizji będą mieli więc od połowy nadchodzącego roku dostęp do większej liczby kanałów telewizyjnych, które będzie można odbierać w lepszej jakości, zarówno obrazu jak i dźwięku. 

Istotne jest również to, że poza lepszą jakością, będzie możliwe korzystanie z dodatkowych usług, takich jak kanały wirtualne, telewizja hybrydowa, a nawet wybrane kanały w jakości 4K. Użytkownicy, którzy będą mogli odbierać naziemną telewizję cyfrową w nowym standardzie i jednocześnie podłączą swój telewizor do internetu, w zasadzie będą mieli dostęp do telewizji z funkcjonalnościami charakterystycznymi do tej pory tylko dla oferty operatorów kablowych i satelitarnych. Można więc sobie wyobrazić sytuację, że od połowy przyszłego roku klienci NTC będą mieli dostęp do usług takich jak TimeShift – zatrzymywania i przewijania treści, CatchUP – oglądania programów z poprzednich dni (na żądanie), bibliotek VOD i archiwalnych treści, a także rozbudowanych serwisów HbbTV.

Jest to istotna zmiana technologiczna na rynku polskim, która może spowodować zwiększenie postrzeganego poziomu atrakcyjności naziemnej telewizji cyfrowej przez widzów, a tym samym wywołać chęć skorzystania i potencjalnej rezygnacji z innych usług dostępu do telewizji. Tak postawione pytania i tezy oczywiście wymagają rzetelnej weryfikacji, czego na wniosek organizacji branżowej MOC TV podjął się Krajowy Instytut Mediów (KIM). Prace nad badaniem rozpoczęto w kwietniu tego roku, a dotyczy następującej problematyki związanej z wdrożeniem DVB-T2: gotowości technicznej gospodarstw domowych, jakości komunikacji tej zmiany oraz prawdopodobieństwa przejścia i zmiany sposobu odbioru sygnału telewizyjnego. 

Pierwsze wyniki części jakościowej wstępnie prezentowane przez KIM ukazują następujące kwestie: 

  • Wiedza o zmianie jest znikoma i bardzo powierzchowna. Nie generuje impulsu do działania.
  • Młodsza grupa podchodzi do zmiany entuzjastycznie, starsza grupa zaś ambiwalentnie. 
  • Osoby badane oczekują poprawy jakości obrazu i dźwięku, dostępu do większej ilości kanałów i programów. Liczą też na rozbudowane usługi HbbTV. Obawiają się zaś konieczności wydatków na nowy sprzęt (telewizor umożliwiający odbiór wg standardu DVB-T2).

Kluczowe zagadnienia dotyczące świadomość osób badanych i postawy wobec zmian:

  • Brak świadomości zmian i wiedzy o DVBT-2. Sporadyczne deklaracje osób badanych, że słyszały cokolwiek o nadchodzących zmianach. Nawet jeśli gdzieś o nich usłyszeli to nie potrafili przywołać szczegółów. Słysząc, że zmiana ma nastąpić już w marcu 2022 wiele osób była bardzo zdziwiona, że jeszcze nic się o tym nie mówi.
  • Poprawa jakości obrazu oraz większa liczba kanałów to kluczowe korzyści. Dyskutując o nadchodzących zmianach odbiorcy najczęściej podkreślali, że dla oferty NTC realną zmianą będzie dopasowanie standardu obrazu do obecnych możliwości technicznych urządzeń (4K i wyższe) oraz zwiększenie liczby kanałów (więcej informacyjnych, tematycznych). Są to obszary, w których obecna oferta NTC najbardziej odstaje od konkurencji jaką jest telewizja kablowa i satelitarna.
  • Niepewność dotycząca tego, co trzeba zrobić aby skorzystać z nowej technologii. Większość osób nie wiedziała, co trzeba będzie zrobić przy okazji zmiany. Niektórzy próbowali odnieść się do przejścia z telewizji analogowej na cyfrową, ale część była pewna, że telewizory przestaną działać. Obawiali się także, że wraz z poprawą oferty programowej telewizji naziemnej może zostać wprowadzona opłata za odbiór inna niż abonament radiowo-telewizyjny. Wiele głosów z różnymi opiniami wskazuje na konieczność „zarządzenia” tematem od strony komunikacyjnej.

Oficjalne wyniki badania KIM (części ilościowej i jakościowej) będą przedstawione na 48 Międzynarodowej Konferencji i Wystawie PIKE, która rozpocznie się już 4 października w Łodzi www.konferencjepike.pl i będą zawierać wiele konkretnych danych, w tym procent gospodarstw domowych posiadających odbiornik telewizyjny umożliwiający odbiór NTC w nowym standardzie.

Przemysław Broniszewski, Członek Zarządu, Związek Pracodawców Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych „MOC TV”.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze