W Ostrzycy boją się masztu

Maszt Amelek.net


Play planuje budowę masztu telekomunikacyjnego w Ostrzycy w województwie lubelskim. Mieszkańcy nie są jednak zainteresowani powstaniem tej konstrukcji. Mają obawy o wpływ masztu na ich zdrowie i sprzeciwiają się jego budowie.

W Ostrzycy w gminie Izbica Play planuje postawić swój maszt. Władze miasta i gminy Izbica poinformowały o tych planach w biuletynie informacji publicznej. W ten sposób o całej sprawie dowiedzieli się mieszkańcy. I postanowili sprzeciwić się powstaniu tej konstrukcji w ich okolicy.

Swoimi obawami podzielili się z redakcją Nowego tygodnia. Dotyczyły one głównie wpływu masztu na zdrowie ludzi i zwierząt.

– Tyle się słyszy o tych falach, promieniowaniu, jakie wytwarzają takie maszty, czy to na pewno jest bezpieczne dla naszej miejscowości? – pytają mieszkańcy Ostrzycy.

Władze miasta i gminy uspokajają

Jerzy Lewczuk , burmistrz miasta i gminy Izbica mówi, ze do niego nie wpłynęło żadne zgłoszenie dotyczące wątpliwości wobec budowy masztu. Poza tym twierdzi, że samorząd nie ma kompetencji, by badań tego typu kwestie, a jedynie wydaje decyzje dotyczące lokalizacji.

–  Spółka P4 wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działkach prywatnych, położonych w obrębie Ostrzyca. Powyższa decyzja została wydana po uprzednim pozytywnym uzgodnieniu ze starostą krasnostawskim w zakresie ochrony gruntów rolnych oraz z zarządem dróg powiatowych w Krasnymstawie – wyjaśnia Jerzy Lewczuk, burmistrz Izbicy.

Burmistrz dodaje, że zarówno stan faktyczny, jak i prawny terenu lokalizacji masztu telekomunikacyjnego, oceniał uprawniony urbanista.

– Zgodnie z art. 56 ustawy o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym, nie można odmówić lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli przedsięwzięcie jest zgodne z przepisami odrębnymi. Nasza decyzja nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z rozpoczęciem robót budowlanych, o budowie decyduje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Decyzję taką należy uzyskać w starostwie powiatowym w Krasnymstawie – mówi burmistrz.

Jerzy Lewczuk  dodaje, że w całej Polsce konstrukcji takich, jak planowana w Ostrzycy są tysiące. Nie ma informacji o ich negatywnym wpływie na zdrowie, a powstanie konstrukcji w okolicy poprawi zasięg telefonii komórkowej, z czego skorzystają również mieszkańcy. Ponadto z punktu widzenia gminy budowa jest również opłacalna, gdyż właściciel takiej budowli musi płacić podatek od nieruchomości w wysokości 2 proc. jej wartości

Sprawę komentuje również Play

Operator sieci Play – firma P4 przekonuje, że wszystkie jej stacje bazowe powstają zgodnie z obowiązującymi przepisami i są zaliczane do tzw. inwestycji celu publicznego.  Wybór miejsca inwestycji związany jest z analizami, które uwzględniają pomiary jakości sygnału wykonywane w terenie, obciążenie sieci, ale również zgłoszenia samych klientów dotyczące jakości usług.

Jeśli chodzi o planowaną stację bazową w Ostrzycy, to jest ona na etapie uzyskiwania wszystkich niezbędnych pozwoleń dla realizacji tego rodzaju inwestycji. W czerwcu br. otrzymała decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W Polsce funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt tysięcy stacji bazowych telefonii komórkowej, więc nie jest to inwestycja, która w żaden sposób się wyróżnia – wyjaśnia P4

Stacja w Ostrzycy przed jej uruchomieniem będzie podlegała obowiązkowym pomiarom pola elektromagnetycznego (PEM). Będzie zatem sprawdzone, czy może ono zagrażać obawiającym się tego mieszkańcom.

Źródło: nowytydzien.pl, telepolis.pl