W nowych przepisach dopisane kolejne osoby chronione przed zwolnieniem

215

Przepisy wskazują takich pracowników, którzy ze względu na pewnie okoliczności są chronieni przed zwolnieniem z pracy. 23 kwietnia na liście takich osób znajdą się kolejne. Pracodawcy powinni mieć tego świadomość, by nie popełniali błędów, chcą takie osoby zwolnić.

Zgodnie z prawem pracy, niektóre osoby chronione są przed wypowiedzeniem umowy. Dotyczy to m.in. kobiet w ciąży i po urodzeniu dziecka czy pracowników i pracownic w okresie przedemerytalnym. Podobnie jest w przypadku działaczy i działaczek związków zawodowych. W tych sytuacjach rozwiązanie umowy możliwe jest jedynie z winy pracownika lub w przypadku upadłości czy likwidacji firmy.

23 kwietnia lista osób chronionych przed zwolnienie zostanie poszerzona za sprawą Ustawy o Obronie Ojczyzny. Wynika to z zadbania o współmałżonków wojskowych w art. 306 pkt 1.

„W okresie odbywania przez żołnierza obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z małżonkiem żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy” – mówi art. 306 pkt 1 Ustawy o Obronie Ojczyzny.

Oznacza to dopisanie do listy osób chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę współmałżonków żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.

Źródło: eska.pl