W Lipnicy trwa spór o maszt

169

W Lipnicy mieszkańcy sprzeciwiają się budowie masztu przez Play. Złożyli nawet petycję do wójta i udało im się powstrzymać inwestycję. Od decyzji odwołał się inwestor.

Firma Play chciała postawić stację bazową z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową. Maszt ma mieć 61,95 m wysokości i przekrój trójkąta o szerokości 6,10 m. Stanąć miał w Lipnicy, jednak sprzeciwili się temu mieszkańcy. Napisali nawet specjalną petycję do wójta Jerzego Tęczy.

„Planowana inwestycja jest w bliskim sąsiedztwie domów jednorodzinnych, WOZ w Lipnicy, szkoły podstawowej, boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych, klubu dziecięcego. Niezrozumiała jest dla nas taka lokalizacja stacji bazowej w tak bliskim sąsiedztwie centrum wsi, gdzie skupia się większość instytucji, w których pracują jej mieszkańcy, a przede wszystkim uczą się najmłodsi jej członkowie” – napisali w petycji.

Podpisało się pod nią 216 osób. Radny Eugeniusz Panek z Lipnicy stwierdził, że jest to spory wynik, gdyż na listach wyborczych do głosowania jest około 900 mieszkańców, a obecnie 1/3 z nich mieszka za granicą. Dodatkowo do wójta wpłynęło 11 protestów od stron postępowania.

Józef Tęcza w obliczu tego sprzeciwu postanowił wydać decyzję odmowną w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W takiej sytuacji inwestor ma prawo do odwołania od decyzji wójta składając odpowiedni wniosek do właściwego terytorialnie Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W przypadku Lipnicy znajduje się on w Tarnobrzegu. Firma Play z tego prawa skorzystała.

Stosowne odwołanie wpłynęło 15 marca. Chociaż decyzja w tej sprawie miała zapaść na specjalnym posiedzeniu 4 kwietnia, tak się nie stało.

– Posiedzenie zostało odroczone z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego – wyjaśnia Danuta Wydra, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu.

Termin podjęcia decyzji w sprawie przełożono na 10 maja 2022 r.

Źródło: korsokolbuszowskie.pl