TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

W Legionowie spółdzielnia sprzedaje sieć telewizyjno-internetową

Walne zgromadzenia w legionowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej to w tym roku czas, w którym podejmowane będą decyzje w sprawie telewizji i internetu. Głosowana ma być uchwała w sprawie sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej i Wirtualnej Sieci Komputerowej.

Porządek obrad walnych zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej (SMLW) w Legionowie zawiera projekt uchwały upoważniającej spółdzielczy zarząd do zbycia w drodze sprzedaży dwóch elementów. Są to Spółdzielcza Sieć Telewizji Przewodowej (SSTP) oraz Wirtualna Sieć Komputerowa (WSK).

Plan sprzedaży telewizji i sieci internetowej spowodowany jest tym, że pomimo wdrożonego planu naprawczego w 2022 r. spółdzielnia odnotowała straty z tytułu działalności spółdzielczych mediów.

2022 roku w porównaniu do 2021 roku ilość abonentów SSTP zmniejszyła się o 427 sztuk. Jest to spowodowane przede wszystkim kontynuacją montażu instalacji światłowodowych FTTH w naszych zasobach przez operatora telekomunikacyjnego Orange Polska oraz firmy Vectra.  Na przestrzeni lat 2016 – 2022 ilość abonentów telewizji kablowej zmniejszyła się o 2039 osób. Na przestrzeni lat 2016 – 2022 ilość abonentów WSK zmniejszyła się o 1049 osób – informuje zarząd SMLW w sprawozdaniu ze swojej ubiegłorocznej działalności.

W wyniku tego poniesiono straty przekraczające 126 tys. zł. Dla spółdzielni rosnące koszty utrzymania tych mediów oraz prognozowany dalszy odpływ klientów to powód do pozbycia się SSTP i WSK. Dochody pochodzące z tej sprzedaży zasilą fundusz zasobowy spółdzielni.

Źródło: gazetapowiatowa.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze