TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

W jaki sposób Unia chce zwiększyć cyberbezpieczeństwo? Analiza dokumentu “The EU’s Cybersecurity Strategy for the Digital Decade”

Wcześniej w tym tygodniu informowaliśmy o nowej strategii cyberbezpieczeństwa, którą przedstawiła Komisja Europejska. Pora przyjrzeć się bliżej zapisom The EU’s Cybersecurity Strategy for the Digital Decade.

Nadchodząca dekada ma stać pod znakiem cyberbezpieczeństwa. Państwa Unii powinny dostosować swoje działania, by zapewnić sobie bezpieczeństwo w cyfrowym środowisku. Zgodnie z dokumentem różne sektory gospodarki (telekomunikacja, energia, zdrowie, transport, edukacja, rozrywka i finanse) będą coraz mocniej zacieśniać się w jeden globalny, wirtualny świat. Zadaniem podmiotów odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo w sieci będzie przygotowanie i zarządzanie infrastrukturą sieciową w sposób niezagrażający zawartymi w niej informacjami, plikami i systemami. Dokument wskazuje też na potrzebę wykształcenia kadry specjalistów z zakresu bezpieczeństwa siecią internetową.

Przygotowane założenia mają za zadanie przedstawić globalna strategię, która zgodna jest z europejskimi wartościami. Wśród wymienionych składników bezpiecznej sieci znajduje się:

 • Odporna infrastruktura i usługi krytyczne,
 • Europejska cybertarcza, na którą składają się centra operacyjne dot. bezpieczeństwa,
 • Zabezpieczona infrastruktura komunikacyjna.

Wspólnie z ENISA prowadzone będą również działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa sieci 5G. Narzędziem do tego działania ma być opracowane w 2019 r. model działania – EU 5G Toolbox.

Na bezpieczną przestrzeń cyfrową składa się też wzmocnienie zabezpieczeń Internetu Rzeczy, zwalczanie cyberprzestępców i ciągle zwiększanie stosowanych zabezpieczeń (m.in. ” Cyber Defence Policy Framework (CDPF)).

Unia Europejska stawia sobie następujące cele:

 • Uzupełnić europejskie ramy zarządzania kryzysowego w cyberbezpieczeństwie i określić proces, etapy i harmonogram tworzenia wspólnej jednostki ds. cyberbezpieczeństwa,
 • Wdrożyć program dotyczący cyberprzestępczości w ramach strategii bezpieczeństwa.
 • Zachęcać do tworzenia cyberwywiadu państw członkowskich w ramach grupy roboczej UE INTCEN,
 • Zintensyfikować cyfrowe uświadamianie obywateli UE, aby zapobiegać, zniechęcać, odstraszać i reagować na szkodliwe działania,
 • Zrobić przegląd ram polityki cyberobrony państw członkowskich,
 • Ułatwić opracowanie wojskowej strategii UE w zakresie cyberprzestrzeni,
 • Wspierać kooperację między przemysłem cywilnym, obronnym i high tech,
 • Wzmocnić cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w ramach programu kosmicznego.

Część trzecia The EU’s Cybersecurity Strategy for the Digital Decade dotyczy standaryzacji infrastruktury sieciowej w kosmosie poprzez przyjęcie zestawu norm i ram postępowania.

Konkluzja z dokumentu jest następująca: wspólne wdrażanie strategii cyberbezpieczeństwa ma przyczynić się do wejścia UE w cyfrową dekadę bezpieczeństwa cybernetycznego. W szerszym wymiarze będzie skutkowało to polepszeniem pozycji Unii na świecie.

Źródło: The EU’s Cybersecurity Strategy for the Digital Decade

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Michał Koch
Michał Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...