Cyfrowa dekada: strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE

Komisja Europejska przedstawiła nową strategię bezpieczeństwa cybernetycznego UE. Celem planu jest przeciwdziałanie cyberzagrożeniom w Europie oraz zapewnienie wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom możliwości pełnego korzystania z wiarygodnych i niezawodnych usług i narzędzi cyfrowych. 

Strategia obejmuje stale rosnącą liczbę połączonych i zautomatyzowanych urządzeń IT w naszych domach, biurach i fabrykach. UE chce przeprowadzić zmianę na rzecz bezpiecznej cyfryzacji. Powinna ona wyznaczać normy dla rozwiązań i standardów cyberbezpieczeństwa dla usług kluczowych i infrastruktury krytycznej, a także stymulować rozwój i stosowanie nowych technologii. W ramach tego planu rządy, przedsiębiorstwa i obywatele będą wspólnie odpowiadać za zapewnienie bezpiecznej transformacji cyfrowej. 

Strategia opisuje sposób, w jaki UE może wykorzystać i wzmocnić wszystkie narzędzia i zasoby, aby uzyskać suwerenność technologiczną. Określa również współpracę z partnerami na całym świecie, którzy podzielają nasze wartości, takie jak demokracja, praworządność i prawa człowieka.

Przyjęte cele dotyczą trzech obszarów działań UE:

  1. odporność, suwerenność technologiczna i przywództwo;
  2. zdolność operacyjna do zapobiegania, odstraszania i reagowania;
  3. współpraca na rzecz rozwoju globalnej i otwartej cyberprzestrzeni.

Cyfrowa transformacja UE ma odbyć się w ciągu najbliższych siedmiu lat. 

Wspomniane wytyczne znajdziemy tu:

Źródło: ec.europa.eu