W I kw. 2021 wydatki na infrastrukturę chmurową wzrosły o 12,5 proc.

324
fot. Pixabay

Kwartalny raport „International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker: Buyer and Cloud Deployment” pokazuje zmiany w wydatkach na infrastrukturę chmurową. Na nią, rozwiązania pamięci masowych i środowisko dedykowane oraz współdzielone w pierwszym kwartale 2021 roku wydano o 12,5 proc. więcej niż w okresie adekwatnym roku poprzedniego.

W zestawieniu rok do roku pierwszy kwartał 2021 wykazuje także wzrost inwestycji  w infrastrukturę IT niezwiązaną z chmurą. Tutaj jest to 6,3 proc.

Na współdzieloną infrastrukturę chmurową podniesiono wydatki o 11,6 proc r/r. Daje to 10,3 mln dolarów. Na dedykowaną infrastrukturę chmurową podniesiono w I kwartale 2021 r. wydatki o 14,7 proc. – 4,8 mld dolarów.

 A IDC przewiduje, że wydatki  na technologie chmurowe niebawem przekroczą wydatki na infrastrukturę niezwiązaną z chmurą. W 2021 przewidywane wydatki na infrastrukturę chmurową to 74,6 mld dol. (wzrost o 12,9 proc). Natomiast na pozostałą infrastrukturę IT wydatki mają osiągnąć 58,5 mld dolarów.

Według IDC zwiększenie zależności platform chmurowych przy dostarczaniu aplikacji komercyjnych, edukacyjnych i społecznościowych będzie wpływać na infrastrukturę IT. Związany z tym jest również nacisk przedsiębiorstw na zachowanie ciągłości biznesowej oraz zarządzanie ryzykiem.

IDC w raporcie analizuje różnych dostawców. Są to dostawcy usług chmurowych, dostawcy usług cyfrowych, dostawcy usług komunikacyjnych i dostawcy usług zarządzanych.

Pierwszy kwartał 2021 r. to ich wydatki na infrastrukturę obliczeniową i pamięci masowych na poziomie 15,5 mld dol. To właśnie daje wynik wzrostu 12,5 proc. r.r. Stanowi również 54 proc. całkowitych wydatków ponoszonych na infrastrukturę obliczeniową i pamięci masowych.

Wzrost wydatków na infrastrukturę krajową dotyczy wielu regionów. Najwyższe roczne wskaźniki są jednak w Kanadzie i tam wynoszą 40,3 proc. W Chinach jest to 35 proc., a Azja/Pacyfik (nie włączając Japonii i Chin) odnotowują wzrost na poziomie 28,8 proc.

Europa Zachodnia odnotowała wzrost o 10,8 proc. Natomiast USA o 4,5 proc.

Japonia natomiast zaliczyła spadek o 1,1 proc.

Najwyższe wskaźniki wzrostu przychodów wśród dostawców odnotowała firma Lenowo – 38,2 proc. Na drugim miejscu znalazło się Huawei – 37,9 proc.

Źródło: www.odc.com