TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

VOD – przełom w sprawie tantiem

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz potwierdził implementacje przepisów dotyczących korzystania z tantiem w internecie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wpisujemy do ustawy prawo do pobierania tantiem dla twórców i wykonawców audio-wideo” – oświadczył.

Przypomnijmy, że do niedawna między Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Finansów toczył się spór związany z wprowadzeniem dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z dzieł audiowizualnych na polu eksploatacji VOD (Video On Demand). Jeszcze niedawno projekt aktualizacji przepisów nie zawierał tej regulacji.

Po zakończeniu konsultacji społecznych, decyzją ministra Bartłomieja Sienkiewicza, do ustawy o prawie autorskim wprowadzony został zapis o prawie do wynagrodzenia w formie tantiem za korzystanie z utworów w internecie dla twórców i wykonawców utworów audiowizualnych oraz wykonawców utworów muzycznych.

Będziemy robić wszystko, żeby za dwa – trzy tygodnie to nowe prawo trafiło do Sejmu, gdzie rząd, większość parlamentarna i twórcy będą stali – ramię w ramię – za nowym prawem. Wtedy odbędzie się zasadnicza dyskusja, kto jest za, a kto jest przeciw. To w sejmie, gdzie jest miejsce na taką debatę, będą mogli stanąć interesariusze i powiedzieć, dlaczego ktoś nie chce wprowadzenia opłat w internecie w postaci tantiem dla polskich artystów – podkreślił Bartłomiej Sienkiewicz.

Jak widać sprawa nie jest jeszcze przesądzona i sam minister zdaje sobie sprawę z silnego lobby sprzeciwiającego się temu rozwiązaniu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z rozwojem technologii i zmianami zwyczajów widzów w zakresie konsumpcji audiowizualnej, stoi zaś na stanowisku, że istnieje potrzeba wsparcia takich mechanizmów rynku audiowizualnego, które tworzą transparentne warunki jego rozwoju i prowadzi prace nad innymi ustawami, które wpływają na ten rynek, tworząc jego kształt w perspektywie najbliższych lat, m.in. nad ustawą o statusie artysty zawodowego, ustawą o kinematografii oraz ustawą o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.

Po wdrożeniu dyrektywy DSM zostanie też utworzone Forum Rynku Audiowizualnego, w ramach którego będzie prowadzona otwarta debata na temat strukturalnej reformy wsparcia sektora audiowizualnego. Do dyskusji zaproszone zostaną organizacje rynku audiowizualnego oraz podmioty na nim funkcjonujące: organizacje zrzeszające twórców i producentów, związki zawodowe rynku filmowego i nadawców, a także serwisy streamingowe oraz kina.

Ministerstwo docelowo ma też monitorować sposób, w jaki rynek radzi sobie z poborem i podziałem wynagrodzeń z pola eksploatacji internet pomiędzy twórców i dbać o to by redystrybucja tych środków była transparentna. Minister zadeklarował też podejmować działania wspierające rozwój talentów, stabilizujące rynek i powodujące, że będzie on bardziej przewidywalny dla producentów i inwestorów.

Fot. serwis gov.pl

Marek Nowak
Marek Nowak
Redaktor naczelny ISPortal, wcześniej związany między innymi z miesięcznikiem Mobile Internet. Artykuły dotyczące nowych technologii publikował także w portalu Trojmiasto.pl. Po godzinach tworzy opowiadania science-fiction, które ukazały się w kilku już pismach literackich (Nowa Fantastyka, Epea, QFant).

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...