Virgin Mobile zmienia właściciela

Virgin Mobile Polska zostanie sprzedana za 60,7 mln zł. 100 proc. udziałów tej firmy chce nabyć P4 sp. z o.o., spółka zależna Play Communications.

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz w oparciu o dostępne Play finansowanie zewnętrzne i będzie podlegało określonym korektom związanym z procedurą tzw. closing accounts.

Aby jednak doszło do finalnej sprzedaży, wymagana jest zgoda antymonopolowa prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

“Nabycie VMP, uwzględniając koszty integracji oraz przewidywane synergie, powinno mieć pozytywny wpływ na skorygowaną EBITDA oraz wolne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy Spółki w ciągu 24 miesięcy od daty nabycia” – czytamy w komunikacie Play Communications.

Źródło: Play