Uważaj na hakerów, pilnuj swoich danych!

386

Każdy, kto uzyska informację o przejęciu jego danych osobowych, powinien zmienić hasła dostępowe do wszystkich serwisów, wymienić dowód osobisty, a także sprawdzić swoją zdolność kredytową. Pozwoli to zminimalizować ryzyko zaciągnięcia kredytu na jego koszt – radzi prawnik. Coraz częściej infrastruktura teleinformatyczna administratorów danych osobowych staje się celem ataków cyberprzestępców. W efekcie zarówno administratorzy, jak i osoby, których dane zostały bezprawnie pozyskane, całkowicie tracą kontrolę nad sposobem i zakresem ich przetwarzania. Ważne jest w takiej sytuacji, aby jak najszybciej podjąć przeciwdziałanie nielegalnemu wykorzystaniu tych danych w celach przestępczych.
Źródło: „Rzeczpospolita”