Ile za internet dla szkół?

Już od roku 2017/2018 w każdej szkole będzie obecna nauka programowania. Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej wyliczyła pierwotnie, że koszt podłączenia wszystkich szkół do sieci gigabitowej wyniósłby 4,2 miliardy złotych. Innego zdania jest Piotr Woźny, wiceminister cyfryzacji. Według niego pierwotne wyliczenia kosztów należało zweryfikować, bo wzrosły, ale na pewno nie do takiego poziomu, o jakim mówił KIKE. Wzrost tłumaczy tym, że trzeba szkołom zapewnić internet dobrej jakości i konieczne jest połączenie ostatniego fragmentu sieci z tzw. punktami w RSS, czyli Regionalnych Sieciach Szkieletowych, albo przynajmniej z takimi, którymi zarządza co najmniej dwóch operatorów. Według Woźnego nawet w tej sytuacji mowa o kwocie 920 milionów, a nie ponad 4 miliardów.
Źródło: “Dziennik Gazeta Prawna”