Usługi GSM od T-Mobile dla NBP

Przez 3 lata usługi telefonii komórkowej i konwergentnej będzie dla Narodowego Banku Polskiego świadczyła T-Mobile Polska SA. To wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Firma T-Mobile złożyła ofertę o wartości 7,580 mln zł brutto. Całkowita wartość zawartej umowy bez VAR wyniesie 6,163 mln zł.

Jako druga firma w przetargu swoją ofertę złożyła Orange Polska. W tym wypadku wartość zamówienia została wyliczona na 10,174 ml zł brutto.

Z uwagi na fakt, że cena byłą jedynym kryterium udzielenia zamówienia, wygrała ta firma, która zaoferowała usługę w niższej kwocie.

W zakres zamówienia wchodzą nie tylko usługi telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej czy telefonii konwergentnej, ale także transmisja danych w sieci komórkowej, dostęp do sieci internetu czy infolinia.

Źródło: ted.europa.eu