Urzędnicy z Krakowa blokują 5G?

118

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji odniosła się do zakazu stawiania masztów 5G w niektórych terenów w Krakowie. Taki zakaz miałby wynikać z miejscowych planów zagospodarowania terenu. Zdaniem PIIT jest to niezgodne z prawem.

Urzędnicy Wydziału Planowania Przestrzennego w odpowiedzi na pytanie zadane przez Dziennik Gazeta Prawna przytoczyli wykładnię, iż „planowany zakaz w żadnym stopniu nie oznacza ograniczenia rozwoju sieci bezprzewodowych. Oznacza tylko, że pewien rodzaj urządzenia, w tym przypadku wolnostojący maszt, został wykluczony jako nośnik urządzeń łączności, co nie wpływa na możliwość lokowania tych urządzeń na innych nośnikach”. Stanowisko ma być poparte orzecznictwem sądów administracyjnych.

Zdaniem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji zapisy planów są sprzeczne ze strategicznymi dokumentami rządowymi dotyczącymi cyfryzacji (m.in. z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z 7 maja 2010 r., a w szczególności z art. 46 ust. 1 i ust. 1a tej ustawy).

PIIT przekonuje, że przez tak przygotowane plany ucierpi cała branża telekomunikacyjna oraz użytkownicy sieci w Polsce: „Naszym zdaniem może mieć to bezpośredni, negatywny wpływ na rozwój nie tylko Krakowa, ale też całego województwa. Ucierpią lokalne biznesy, mieszkańcy, ale może też dochodzić do sytuacji, gdy pod znakiem zapytania stanie skuteczne funkcjonowanie infrastruktury krytycznej, a na to nie możemy sobie pozwolić”.

Dr hab. Mariusz Bidziński, prof. Uniwersytetu SWPS, zgadza się z tezą PIIT. „Zapisy zawarte w planie mogą zostać uznane za niezgodne z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych” – uzasadnia Bidziński.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl