UPC Polska odnotowało straty w 2020 roku

UPC Polska w 2020 r. miało prawie 258,5 mln straty netto. Strata wyniosła blisko 101 mln zł tylko na poziomie operacyjnym. Rok wcześniej w tej kategorii UPC odnotowało 44 mln zysku.

To dane z raportu finansowego za rok 2020, które UPC opublikowało w KRS. Można z niego wywnioskować, że płynność finansowa operatora zależna jest od pożyczek i rozliczeń krótkoterminowych. Ich wartość przekraczała aktywa obrotowe o 234,4 mln zł i osiągnęła 657,2 mln zł.

W sprawozdaniu zarządu pojawiła się informacja, że kontynuacja działalności zależna jest od utrzymania bieżącego finansowania zobowiązaniami krótkoterminowymi wobec spółek z grupy Liberty Global, a także wsparcia finansowego tych jednostek, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Przychody UPC Polska w 2020 r. podliczono na 1,687 mld zł. Natomiast koszty działalności operacyjnej wzrosły w ub.r. o 12,7 proc. do 1,667 mld zł. Spory wzrost kosztów odnotowano w kategorii usług obcych, bo aż 16 proc. do 1,02 mld zł. Wynagrodzenia natomiast wyniosły 110 mln zł, co stanowi wzrost o 27 proc.

Na koniec 2020 r. UPC Polska miało w kasie 26,1 mln zł, a rok wcześniej było to 53,6 mln zł.

Spółka utworzyła również rezerwę 54,2 mln zł na potencjalne zobowiązania podatkowe w wysokości. Jest to wynik prowadzonej kontroli celno-skarbowej za lata 2016-2018.

UPC Polska ma zostać przejęta przez P4 za 7 mld zł.

Źródło: Sprawozdanie zarządu i raport finansowy UPC Polska Sp. z o.o. za rok 2020

Czytaj także: