UOKiK sprawdzi rozpatrywanie przez banki reklamacji

53

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny we wszczętym postępowaniu sprawdzi rozpatrywanie przez banki reklamacji związanych z kradzieżą pieniędzy z kont. Zbada też mechanizmy uwierzytelniania transakcji. Wezwania wysłano do 18 banków.

Do Urzędu trafia wiele skarg dotyczących tego typu spraw. Są to kradzieże pieniędzy z kont czy zaciąganie zobowiązań na dane klientów. Problemem jest nieuwzględnianie reklamacji przez banki.

– Uznałem za konieczne sprawdzić, jak banki zabezpieczają pieniądze swoich klientów w takich sytuacjach i czy rzetelnie rozpatrują tego typu reklamacje. Dlatego wszcząłem postępowania wyjaśniające względem 18 banków, w ramach których zweryfikujemy, jaka jest skala problemu, jak kształtują się wewnętrzne procedury w poszczególnych bankach, jaki procent reklamacji rozpatrywany jest pozytywnie oraz czy banki zawiadamiają organy ścigania – powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

18 banków, do których zostały przesłane wezwania to: Bank Millennium, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank, Bank Ochrony Środowiska, Alior Bank, Bank Handlowy w Warszawie, Credit Agricole Bank Polska, DnB Bank Polska, Getin Noble Bank, Bank Pocztowy, Bank Polska Kasa Opieki, BNP Paribas Bank Polska, Plus Bank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Consumer Bank, Santander Bank Polska i Toyota Bank Polska.

Źródło: UOKiK, prnews.pl