Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

UOKiK bada sprawę dekoderów Cyfrowego Polsatu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajął się kwestią dekoderów platformy cyfrowej Polsat Box. W prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym wobec Cyfrowego Polsatu analizowane są kary za niezwrócenie sprzętu. Mają one znacząco przekraczać rynkową wartość urządzeń.

Klienci Cyfrowego Polsatu korzystający z dekoderów platformy cyfrowej Polsat Box zaczęli zgłaszać skargi do Urzędu Konkurencji i Konsumentów. Chodziło o sytuacje zakończenia korzystania z urządzeń i kar, jakie Polsat naliczał za ich niezwrócenie.

Konsumenci skarżą się UOKiK

UOKiK informuje o tym, że spływają do niego skargi klientów Cyfrowego Polsatu na praktyki firmy.

–  Do Urzędu wpływały sygnały konsumenckie wskazujące, że kary umowne stosowane przez Cyfrowy Polsat za brak zwrotu sprzętu lub jego uszkodzenie mogą być nadmiernie wygórowane. Konsumenci zwracali uwagę, że wartość sprzętu, który był im udostępniony jest znacznie niższa niż wysokość kary umownej, którą mieli zapłacić w przypadku braku jego zwrotu lub uszkodzenia – mówi Maciej Chmielowski z Departamentu Komunikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Umowy zawierane z Cyfrowym Polsatem – obecnie Polsat Box – kilka lat temu zawierały zapis o karze za utratę lub niezwrócenie dekodera HD. Wątpliwości budzi jednak wysokość tej kary, która wynosi 640 zł w przypadku dekodera HD i aż 1210 zł w przypadku dekodera PVR HD. Jeśli użytkownik zniszczył sprzęt lub dokonał na nim zmian musiał ponieść karę 540 zł za dekoder HD i 1100 zł za PRVHD.

Klienci zauważyli, że narzucane przez firmę kary przekraczają wartość rynkową wspomnianych urządzeń.

Polsat obniża opłaty za dekodery

–  W związku z wątpliwościami zgłoszonymi przez Prezesa UOKiK, kierując się prokliencką polityką, obniżyliśmy wysokość kar umownych określonych w cennikach o 50 proc. Dotyczą one sytuacji, gdy w czasie umowy klient utraci udostępniony mu sprzęt oraz gdy po rozwiązaniu umowy nie zwróci udostępnionego sprzętu. Wprowadzone zmiany dotyczą zarówno obecnych, jak i nowych klientów. Obecni klienci otrzymują stosowne zawiadomienia o wprowadzonej zmianie oraz aneksy. Pozostałe opłaty w cenniku i inne warunki określone w umowie zawartej przez klienta nie uległy zmianie –  poinformowała Olga Zomer, rzeczniczka prasowa Cyfrowego Polsatu.

Zmiany wprowadzone przez Polsat nie oznaczają automatycznie zamknięcia sprawy przez UOKiK.

–   Prezes UOKiK wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdza czy praktyki przedsiębiorcy mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Postępowanie jest w toku – informuje Maciej Chmielowski.

W zaistniałej sprawie prezes UOKiK może nałożyć na firmę karę nawet w wysokości do 10 proc. obrotów. Jednak wzięte zostaną pod uwagę działania, które Polsat podjął po informacji o prowadzeniu postępowania przez UOKiK i o skargach klientów. W takiej sytuacji sprawa może skończyć się upomnieniem firmy czy zobowiązaniu jej do zwrotu pieniędzy klientom.

Źródło: Wirtualne Media

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProffesional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

Najnowsze

Konkurencja dla YouTube’a – czym jest PeerTube?

YouTube stał się dominująca platformą, na której znajdują się różnego rodzaju treści wideo. Jednak...

Aplikacje na uniwersytety – MyUniLodz

Powstała specjalna aplikacja Uniwersytetu łódzkiego. MyUniLodz pozwala na smartfonie sprawdzić wszystkie informacje dotyczące uczelni...

Krypto scam

W 2023 roku inwestujący w kryptowaluty stracili setki tysięcy złotych. I to nawet...

Autonomiczne pojazdy w Jaworznie

Autonomiczne pojazdy i sposoby na ich wszechstronne wykorzystanie to rozwiązanie światowe, które trafia także...