UOKiK bada możliwość przejęcia polskiej spółki energetycznej przez Francuzów

71

Francuska grupa TotalEnergies jest zainteresowana 15 elektrociepłowniami na biogaz i dwiema farmami fotowoltaicznymi należącymi do Polskiej Grupy Biogazowej. Możliwość takiego przejęcia analizuje UOKiK.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał wniosek w sprawie chęci przejęcia przez francuską grupę Polskiej Grupy Biogazowej (PGB).

Zgłaszana koncentracja dotyczy połączenia przedsiębiorców w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. przejęcia kontroli przez TotalEnergies Gaz and Electricite Holdings SAS z siedzibą w Courbevoie, Francja, nad Polską Grupą Biogazową S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz jej podmiotami zależnymi – podał w informacji UOKiK.

TotalEnergies Gaz and Electricite Holdings SAS – podmiot zainteresowany przejęciem PGB – należy do grupy kapitałowej kontrolowanej przez TotalEnergies SE. Działalność grupy skoncentrowana jest na sektorze energetycznym. Polega na wydobyciu oraz przetwórstwie w przemyśle naftowym i gazowym, a także na działaniach w  sektorach wytwarzania energii i OZE.

Natomiast działania Polskiej Grupy Biogazowej to produkcja i sprzedaż hurtowej energii elektrycznej i ciepła z biogazu rolniczego. PGB działa również w obszarze usług związanych z sektorem energii odnawialnej, zajmuje się produkcją energii z farm fotowoltaicznych oraz suszeniem drewna, odbiorem biomas i zarządzaniem biogazownią.

Źródło: businessinsider.com.pl