Unia Europejska planuje przeznaczyć miliardy na cyfryzację

Przywódcy Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie i uzgodnili budżet na lata 2021-2027 o łącznej wartości ponad 1,8 biliona €. Głównym tematem debaty był nadzwyczajny instrument nazwany Next Generation EU (750 mld €), który pomoże odbudować gospodarkę UE po pandemii Covid-19 i wesprze inwestycje w transformację ekologiczną i cyfrową.

Politycy uzmysławiają sobie, że wydajna infrastruktura cyfrowa łącząca i integrująca UE to klucz do cyfryzacji. Wspomniany powyżej fundusz naprawczy pomoże krajom dotkniętym pandemią koronawirusa, aby w jakimś stopniu walczyć z gospodarczym kryzysem.

(źródło: ftthcouncil.eu)

Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, powiedział: „To mocne porozumienie. A co najważniejsze, w chwili obecnej to właściwe porozumienie dla Europy. Porozumienie to stanowi konkretny sygnał, że UE jest siłą mobilizującą do działania”. Polityk wspomniał też, że często w stronę Unii padają oskarżenia o działania „zbyt nikłe i zbyt późne”, ale w obliczu ogólnoświatowej pandemii jest zasadne, aby przyjęte rozwiązania były przyjęte szybko i służyły całej społeczności.

Cyfrowa Europa

Komisja Europejska przygotowała szczegółowy program o nazwie Cyfrowa Europa w ramach unijnego budżetu, skupiający się na budowaniu strategicznych zdolności cyfrowych Unii i ułatwianiu szerokiego stosowania technologii spod znaku digital. Przeznaczone zasoby mają kształtować i wspierać cyfrową transformację europejskiego społeczeństwa i gospodarki.

Program ma za zadanie zwiększyć poziom inwestycji w superkomputery, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo, zaawansowane umiejętności cyfrowe pracowników oraz zapewnić szerokie wykorzystanie technologii cyfrowych w gospodarce i społeczeństwie. Jednym z rozwiązań mają być tworzone na terytorium UE centra innowacji cyfrowych.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski w rozmowie z Roberto Violą – dyrektorem generalnym ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej (DG Connect) oraz z Polakami zatrudnionymi w instytucjach unijnych, poruszył również tematy 5G i Kodeksu Usług Cyfrowych (ram regulacyjnych dla usług cyfrowych w Unii).

Na wymienione cele ma zostać przeznaczone 8,1 mld € z budżetu.

Wielka polityka

Tu jednak wkracza tzw. wielka polityka. Chociaż Parlament Europejski wyraził się o przyjętych rozwiązaniach jako o „historycznym posunięciu”, to krążące w kuluarach informacje mówią, że ustalone priorytety (w tym cyfryzacja) mogą nie znaleźć akceptacji w tej instytucji w obecnie ustalonej formie.

Długofalowy budżet UE przyjmowany jest w specjalnej procedurze ustawodawczej. Wymagana jest jednomyślność w Radzie Europejskiej, ale także zgoda Parlamentu, której brak może oznaczać niezatwierdzenie stanowiska Rady. Aby wszystkie programy pomocowe ruszyły bez problemów w 2021 roku zgoda musi zostać wypracowana do października bieżącego roku. Unijni politycy dodają, że raz pierwszy w historii poszanowanie dla praworządności jest decyzyjnym kryterium dla wydatków budżetowych

Polska może uzyskać 159 mld euro. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że pieniądze przeznaczone zostaną na działania rozwojowe, zwiększone dotacje na cele rolne i na transformację energetyczną.

Źródła: