Rozstrzygnięcie IV konkursu POPC. Pięciu operatorów z dofinansowaniem

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, poinformowało, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wszystkich projektów zgłoszonych w ramach czwartego konkursu POPC. W wyniku postępowania wyłoniono pięciu operatorów z Polski, którzy otrzymają dofinansowanie: Orange Polska, NEXERA, Koba Sp. z o.o., INEA S.A. oraz IDEALAN.

Przygotowane fundusze inwestycyjne zostaną przeznaczone na rozmieszczenie sieci światłowodowych w 19 lokalizacjach cierpiących na brak szybkich łączy szerokopasmowych. Obejmą one 144 838 gospodarstw domowych. W wyniku powyższej realizacji podłączonych do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zostanie 9 Gminnych Ośrodków Kultury oraz 132 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach wyłonionych projektów to ponad 317 mln i stanowi 54,78% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu.

Ogłoszony konkurs dotyczył działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Na stronie Centrum znajdziemy zestawienie ocen obszarów.

Źródło: POPC