Ukraiński regulator NCEC z wizytą w UKE

31
Fot,: uke.gov.pl

Ukraińska Krajowa Komisja Regulacji Państwowej Łączności Elektronicznej Widma Częstotliwości Radiowych i Świadczenia Usług Pocztowych (NCEC) odbyła wizytę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na spotkaniu omówiono kwestie dotyczące łączności elektronicznej oraz perspektyw dalszej współpracy.

Wizyta NCEC w UKE miała miejsce 15 czerwca 2022 r., a jej gospodarzem był Prezes UKE Jacek Oko.  Omawiano dalszą współpracę między polskim i ukraińskim regulatorem oraz tematy dotyczące łączności elektronicznej w obu krajach.

Jednym z poruszanych zagadnień była decyzja Komisji Europejskiej z 7 czerwca 2022 r. Dotyczy ona udziału NCEC w BEREC (Organie Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej). Ukraina jest członkiem Rady Organów Regulacyjnych bez prawa głosu.

Innym z omawianych tematów był roaming i wiązane z nim wspólne oświadczenie operatorów z UE .

Zapewniono również, że współpraca dwustronna będzie kontynuowana.

Źródło: uke.gov.pl