UKE zmierzy jakość Internetu

344

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza na swojej stronie do „sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na zaprojektowanie, zrealizowanie i wdrożenie systemu monitorowania jakości usługi dostępu do Internetu oraz zapewnienie wsparcia technicznego w jego utrzymaniu przez okres 24 miesięcy od dnia odbioru”.
W ogłoszeniu UKE podaje, że „Badanie jakości usługi dostępu do internetu będzie opierało się na teście inicjowanym z urządzenia końcowego użytkownika w relacji z serwerem testowym zlokalizowanym w punkcie wymiany ruchu”. Badane będą następujące parametry łącza: prędkości pobierania danych, prędkości wysyłania danych, opóźnienia pakietów, zmienności opóźnienia pakietów, stopy utraty pakietów. W ogłoszeniu czytamy również, że „System dodatkowo będzie rejestrował parametry urządzenia końcowego i środowiska użytkownika mające wpływ wyniki pomiarów, takie jak: data pomiaru, lokalizacja użytkownika, nazwa operatora sieci, adres IP, wykorzystanie NAT, wykorzystana technologia dostępu, parametry radiowe, obciążenia procesu urządzenia końcowego”.
Źródło: UKE