UKE zaprasza do udziału w szacowaniu „Punkt informacyjny ds. Telekomunikacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej (PIT)”

 
W ramach realizacji projektu informatycznego „Punkt informacyjny ds. Telekomunikacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej (PIT)” Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do udziału w szacowaniu przez Zamawiającego w trybie przewidzianym w artykułach 32-35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartości zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych i eksperckich.
Informację sporządzoną zgodnie z załączoną tabelą na stronie UKE wraz z szacowaniem należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 stycznia 2017 r. na adres poczty elektronicznej: m.pietrzykowski@uke.gov.pl.