UKE zachęca do udziału w BEREC IP-IC

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował zaproszenie do udziału w kwestionariuszu BEREC IP-IC. Kwestionariusz stanowi wniosek o udzielenie informacji zgodnie z art. 20 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Wypełnienie kwestionariusza pomoże BEREC w stworzeniu „Raportu na temat ekosystemu wzajemnych połączeń IP”.

Przygotowany przez BEREC „Raport na temat ekosystemu wzajemnych połączeń IP” będzie aktualizacją „Raportu BEREC w sprawie praktyk w zakresie połączeń międzysieciowych IP w kontekście neutralności sieci”, który był opublikowany w 2017 r.

W raporcie opublikowany w 2023 r. zostaną przeanalizowane bieżące trendy i zmiany, jakie zaszły na rynku od 2017 r.. Pod uwagę będą brane relacje między różnymi stronami, wykorzystanie płatnego peeringu i sieci dostarczania treści (CDN). W raporcie znajdzie się analiza trendów do 2030 r.

Kwestionariusz BEREC

BEREC przygotował specjalny kwestionariusz dla uzupełnienia raportu o badanie empiryczne. Kwestionariusz stanowi wniosek o udzielenie informacji zgodnie z art. 20 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Dane z kwestionariuszy BEREC będzie konsultować z innymi krajowymi organami regulacyjnymi uczestniczącymi w pracach grupy roboczej BEREC.

Gromadzone będą dane od 15 września do 14 października 2023 r. Czas na ich przesłanie mija 31 października 2023 roku.

Dla kogo kwestionariusz?

BEREC swój kwestionariusz kieruje do operatorów telekomunikacyjnych oferujących stacjonarne i mobilne usługi dostępu do Internetu reprezentujących odpowiednio co najmniej 80% rynku krajowego pod względem liczby połączeń internetowych. Ale również do przynajmniej jednego mniejszego operatora telekomunikacyjnego oferującego dostęp do internetu.

Kwestionariusz skierowany jest do uczestników rynku posiadających własną sieć (co najmniej jeden system autonomiczny, AS).

Na koniec przeprowadzanego badania zostanie na stronie internetowej BEREC pojawi się publiczna wersja raportu. Stworzony będzie w taki sposób, by niemożliwe było wyciagnięcie jakichkolwiek wniosków na temat poszczególnych przedsiębiorstw.

Kwestionariusz można wypełnić na stronie:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ip-ic-questionnaire2023

Źródło: UKE