UKE wydał przewodnik dla starostów

575

Jednym  głównych założeń  unijnej oraz polskiej polityki rozwoju gospodarczego i społecznego jest wspieranie rozwoju łączności internetowej wysokiej przepustowości. Przede wszystkim wymaga to usprawnienia procesu inwestycyjnego poprzez wspieranie procesu lokalizacji w terenie infrastruktury szerokopasmowej. W tym celu inwestor potrzebuje zdobyć uprawnienia do umieszczania elementów infrastruktury telekomunikacyjnej na danym terenie. Wszystkie te zagadnienia przybliża Przewodnika dla starostów wydany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej  i opracowany z inicjatywy Nexery oraz Inei.

W Europejskiej Agendzie Cyfrowej wyznaczone cele związane z dostępnością Internetu szerokopasmowego. Zakładają one dostęp wszystkich Europejczyków do Internetu o przepustowości  przekraczającej 30 Mb/s a także podłączenie europejskich gospodarstw domowych do połączeń o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s.

Cele te zostały umieszczone w Narodowym Planie Szerokopasmowym . Zakłada on także do 2025 r. m.in. zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym dostępu do Internetu o przepustowości dla łącza „w dół” wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, ale z możliwością modernizacji przepustowości do gigabajtów.  Gigabajtową dostęp do Internetu mają mieć też wszystkie miejsca będące centrami rozwoju społeczno –gospodarczego takie jak szkoły, węzy transportowe  i miejsca świadczące usługi publiczne. Do grupy odbiorców Internetu o takiej przepustowości zaliczają się też przedsiębiorstwa prowadzące działalność  online. Realizacja tych założeń wymaga zarówno nakładów finansowych jak i ujednolicenia oraz optymalizacji procedur związanych z inwestycjami. To wszystko stanowi także wyzwanie dla starostów.  Na przykład w przypadku braku zawarcia umowy cywilnoprawnej trybem właściwym dla pozyskiwania uprawnień do lokalizacji inwestycji szerokopasmowej na nieruchomości prywatnej jest postępowanie administracyjne prowadzone przez starostę. Ma ono prowadzić  do wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości  jedynie do umieszczenia na niej infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie wydanego zezwolenia. Starosta powinien mieć wiedzę na temat tego, jak takie postępowanie przeprowadzić sprawnie i skutecznie.

Dlatego właśnie powstał Przewodnik dla starostów dotyczący postępowania w takich sprawach, który ma na celu usunięcie barier administracyjnych dla procesu inwestycyjnego. Pomoże ułatwić, usprawnić i ujednolicić prowadzone przez starostów postępowania w tym zakresie.

Przewodnik jest do pobrania na stronie:https://www.uke.gov.pl/akt/przewodnik-dla-starostow,368.html

Źródło: www.uke.gov.pl