UKE: Wskaźnik Dostępności Usług Szerokopasmowych w latach 2013 – 2014

344

Prezes UKE przedstawił analizę Wskaźnika Dostępności Usług Szerokopasmowych transmisji danych w latach 2013-2014.
Analiza obrazuje wyniki dla pięciu wskaźników. Wskaźnik WDUS został wyjaśniony i opisany czterema dodatkowymi składowymi:

  • Wskaźnika Dostępności Infrastruktury Szerokopasmowej (WDIS),
  • Wskaźnika Penetracji Usługami Szerokopasmowymi (WPUS),
  • Wskaźnika Konkurencji Infrastruktury Szerokopasmowej (WKIS),
  • Wskaźnika Zrównoważonej Dostępności Infrastruktury (WZDI).

Wskaźnik Dostępności Infrastruktury Szerokopasmowej oraz Wskaźnik Penetracji Usługami Szerokopasmowymi są zgodne z celami NPS i zostały wyznaczone dla poszczególnych obszarów gminnych:

  • Wskaźnik Dostępności Infrastruktury Szerokopasmowej (WDIS) – używany do weryfikacji NPS w zakresie „zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s do końca 2020 roku”,
  • Wskaźnik Penetracji Usługami Szerokopasmowymi (WPUS) – wykorzystany do sprawdzenia stopnia realizacji NPS w zakresie „doprowadzenia do wykorzystania usług dostępu o prędkości co najmniej 100 Mb/s przez 50% gospodarstw domowych do końca 2020 roku” oraz może być używany do badania realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2020 w zakresie „Zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych”.

Wykorzystywano również informacje na temat liczby usług szerokopasmowych oraz zakończeń sieci. W bazie SIIS na koniec 2013 i 2014 roku zostało zaraportowanych odpowiednio 5 640 885 i 6 359 524 zakończeń sieci, w których  przedsiębiorcy telekomunikacyjni sprzedali adekwatnie 15 318 750 i 15 417 139 usług szerokopasmowych.
Analiza dostępna jest tutaj.