TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

UKE: Stan realizacji Strategii 2012-2015

Szybki rozwój stacjonarnego i mobilnego Internetu szerokopasmowego, cyfryzacja telewizji oraz ochrona praw konsumentów, w tym ponad 1,8 mln zł odzyskanych na ich rzecz –  Prezes UKE przedstawił aktualne efekty realizacji Strategii.

W listopadzie 2012 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj przedstawiła Strategię Regulacyjną do 2015 r. Obecnie opublikowała dokument prezentujący ocenę i podsumowanie realizacji dotychczasowych działań zapisanych w Strategii Prezesa UKE.
Strategia definiuje misję Prezesa UKE jako zapewnienie społeczeństwu polskiemu dostępności nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i pocztowych z zachowaniem przejrzystości i efektywnej komunikacji działań Urzędu.
W ramach misji ustalono 6 celów strategicznych:
1. Wprowadzenie narzędzi stymulujących przedsiębiorców telekomunikacyjnych do inwestowania w infrastrukturę w oparciu o nowoczesne technologie.
2. Stymulowanie wzrostu konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.
3.  Wzmocnienie pozycji konsumenta i zapewnienie wymaganego poziomu jakości usług.
4. Zwiększenie dostępu do usług poprzez efektywne zarządzanie widmem.
5. Zapewnienie skutecznego otwarcia rynku pocztowego na konkurencję.
6. Zwiększenie efektywności działań UKE.
W Strategii przyjęto założenie, że osiągnięcie wyznaczonych celów oceniane będzie za pomocą mierników ustalonych, jeśli nie wskazano inaczej, na koniec 2015 r. W niniejszym dokumencie podjęto jednak próbę oszacowania wartości mierników na koniec 2013 r.
Najważniejsze dotychczasowe działania Prezesa UKE w trakcie obowiązywania Strategii:

  • 13 lutego 2013 r. Prezes UKE rozstrzygnął przetarg na rezerwację częstotliwości z pasma 1800 MHz dla świadczenia mobilnych usług szybkiego Internetu. Umożliwiło to operatorom zaoferowanie nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, co pozwoli jednocześnie ograniczyć zjawisko wykluczenia cyfrowego.
  • 23 lipca 2013 r. miało miejsce symboliczne wyłączenie ostatniego naziemnego nadajnika ogólnopolskiej telewizji analogowej. Dzięki cyfryzacji Polacy uzyskali dostęp do bogatej oferty programowej oraz wyższej jakości sygnału telewizyjnego i dodatkowych usług.
  • 7 października 2014 r. Prezes UKE podpisał decyzję i postanowienie uwalniające rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu w 76 gminach. Nowe regulacje powinny spowodować korzystne zmiany dla konsumentów i operatorów: wzrost inwestycji i zwiększenie konkurencyjności.
  • 10 października 2014 r. Prezes UKE ogłosił aukcję na 19 rezerwacji częstotliwości z pasm 800 MHz i 2600 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej. Zaoferowane w aukcji częstotliwości mogą być wykorzystane przede wszystkim do świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych w sieciach mobilnych.
  • 14 października 2014 r. opublikowano wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w efekcie podpisanego w październiku 2012 r., z inicjatywy Prezesa UKE, Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym.
  • 20 października 2014 r. przedstawiono do konsultacji zbiór dobrych praktyk w zakresie współpracy sektorów telekomunikacyjnego oraz energetycznego, opracowanych na podstawie doświadczeń przedsiębiorców telekomunikacyjnych i energetycznych, będących wynikiem realizacji wspólnych inwestycji. Dokument ten powstał w ramach zawartego 14 października 2013 r. pomiędzy Prezesem UKE i Prezesem URE Porozumienia na rzecz likwidacji barier w inwestycjach telekomunikacyjnych i energetycznych.

W trakcie realizacji Strategii Prezes UKE szczególną uwagę poświęcał konsumentom. W 2013 r. ponad 47% przeprowadzonych postępowań mediacyjnych i prawie 65% wniosków o interwencję zostało zakończonych na korzyść konsumentów, Urząd „odzyskał” na ich rzecz 1 354 732,33 zł. W ramach interwencji i postępowań mediacyjnych przeprowadzonych w pierwszej połowie 2014 r. „odzyskana” kwota wynosiła 459 889,58 zł.
Strategia, zaplanowana do 2015 r. jest aktualnie na zaawansowanym etapie realizacji. Wiele zadań wykonano w całości, pozostałe są w trakcie intensywnych prac.
Finalne podsumowanie wykonania Strategii będzie przeprowadzone po zakończeniu całości okresu jej obowiązywania, tj. po grudniu 2015 r. Wtedy też ocenione zostanie ostateczne wykonanie wszystkich mierników, jak i kompleksowa ocena zmian, które zaszły na rynku telekomunikacyjnym i pocztowym.
 
Źródło: UKE
Zdjęcie: magicalmaths.org     

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...